Līguma opcijas daļa LLC, Maksājumu pieņemšana, izmantojot Google — pakalpojumu sniegšanas noteikumi (Pārdevējs)


Piekrišana Lietošanas noteikumiem. Izveidojot Tinder kontu ar mobilās ierīces, mobilās lietotnes vai datora palīdzību kopā "Pakalpojums"jūs piekrītat ievērot i šos Lietošanas noteikumus, ii mūsu Konfidencialitātes politikuSīkfailu politikuŠķīrējtiesas kārtību ja tā uz jums attiecas un Drošības ieteikumuskas visi ir iekļauti šajā Līgumā ar atsauces starpniecību, un iii visus noteikumus, kurus jums izpauda un kuriem jūs piekritāt, iegādājoties papildu funkcijas, produktus vai pakalpojumus, kurus mēs piedāvājam Pakalpojumā kopā šis "Līgums".

  • Kā sadalīt LLC daļas - Lietu pārvaldība
  • Vienošanās par pamatkapitāla daļu pārdošanu. Līgums par LLC akciju pirkšanu

Ja jūs neakceptējat visus šī Līguma noteikumus un nepiekrītat, ka tie visi jums ir saistoši, lūdzu, nelietojiet Pakalpojumu. Mēs laiku pa laikam varam veikt izmaiņas šajā Līgumā un Pakalpojumā. Mēs to varam darīt dažādu iemeslu dēļ, tostarp, lai atspoguļotu izmaiņas likumos vai likumu prasības, jaunas iespējas vai izmaiņas uzņēmējdarbības praksē. Šī Līguma jaunākā versija tiks publicēta Pakalpojuma sadaļā "Iestatījumi" un arī vietnē gotinder. Spēkā ir jaunākā versija. Ja izmaiņas ir būtiskas un ietekmē jūsu tiesības vai pienākumus, mēs jūs iepriekš informēsim par izmaiņām, izmantojot samērīgus līdzekļus, kas varētu ietvert paziņojumu Pakalpojumā vai pa e-pastu.

SIA dibināšanas līgums Dibināšanas līgums: noslēgšanas procedūra un dibināšanas līguma mērķi

Ja jūs turpināt izmantot Pakalpojumu pēc izmaiņu stāšanās spēkā, jūs piekrītat pārskatītajam Līgumam. Lai izveidotu kontu pakalpojumā Tinder un izmantotu Pakalpojumu, jums jābūt vismaz 18 gadus vecam. Izveidojot kontu un izmantojot Pakalpojumu, jūs apliecināt un garantējat, ka: jūs varat noslēgt saistošu līgumu ar pakalpojumu Tinder; jūs neesat persona, kurai ir liegts izmantot Pakalpojumu saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu vai jebkuras citas piemērojamas jurisdikcijas tiesību aktiem — tas nozīmē, ka jūs neesat iekļauts ASV Valsts kases departamenta īpaši apzīmēto pilsoņu sarakstā un neesat saskāries ar kādu citu līdzīgu aizliegumu; jūs rīkosieties saskaņā ar šo Līgumu un visiem piemērojamiem vietējiem, valsts, nacionālajiem un starptautiskajiem likumiem, tiesību aktiem un noteikumiem; un jums nav sodāmības par kriminālnoziegumu vai smagu līguma opcijas daļa LLC veikšanu vai līdzīgas pakāpes uz šarnīra balstīta bināro opciju stratēģijadzimumnoziegumu vai jebkādu noziegumu, kas saistīts ar vardarbību, un jums nav jāreģistrējas kā dzimumnoziedzniekam nevienā štata, federālā vai vietējā dzimumnoziedznieku reģistrā.

līguma opcijas daļa LLC

Jūsu konts. Lai izmantotu Tinder, jūs varat pierakstīties, izmantojot savus Facebook akreditācijas datus. Ja jūs to darāt, jūs pilnvarojat mūs piekļūt noteiktai Facebook konta informācijai un to izmantot, tostarp, bet ne tikai, jūsu publisko Facebook profilu. Lai iegūtu papildinformāciju par jūsu informāciju, kuru mēs apkopojam, un to, kā mēs to izmantojam, lūdzu, skatiet mūsu Konfidencialitātes politiku. Jūs esat atbildīgs par to pieteikšanās datu konfidencialitātes saglabāšanu, kurus izmantojat, lai reģistrētos Tinder, un jūs esat pilnībā atbildīgs par visām darbībām, kas notiek, izmantojot šos pieteikšanās datus.

Ja uzskatāt, ka kāds ir piekļuvis jūsu kontam, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar mums. Pakalpojuma mainīšana un pārtraukšana. Tinder vienmēr cenšas uzlabot Pakalpojumu un nodrošināt jums papildu funkcionalitāti, kas jums šķitīs saistoša un noderīga. Tas nozīmē, ka mēs laiku pa laikam varam pievienot jaunas produktu funkcijas vai uzlabojumus, kā arī noņemt dažas funkcijas, un, ja šīs darbības būtiski līguma opcijas daļa LLC jūsu tiesības vai līguma opcijas daļa LLC, mēs, iespējams, neziņosim jums par tām iepriekš.

Mēs pat varam pilnībā pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu, un tādā gadījumā mēs jums par to iepriekš paziņosim, ja vien pamatotu iemeslu, piemēram, drošības apsvērumu dēļ, mēs to nevaram darīt. Jūs varat slēgt savu kontu jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ, izpildot norādījumus Pakalpojuma sadaļā "Iestatījumi".

Tomēr, ja izmantojat trešās puses maksājuma kontu, jums būs jāpārvalda lietotnēs veiktie pirkumi, izmantojot šādu kontu piem. Tinder var pārtraukt jūsu konta darbību jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma, ja tas uzskata, ka esat pārkāpis šo Līgumu. Pēc šādas konta slēgšanas jums nebūs tiesību uz atmaksu par pirkumiem.

Pēc jūsu konta slēgšanas šis Līgums tiks izbeigts, taču uz jums un Tinder joprojām attieksies šādi noteikumi: 4. Drošība; jūsu mijiedarbība ar citiem dalībniekiem.

Lai gan pakalpojums Tinder cenšas veicināt cieņpilnu dalībnieku pieredzi, izmantojot tādas funkcijas kā divkāršā izvēles iespēja, kas dalībniekiem ļauj sazināties tikai tad, ja viņi abi ir izrādījuši interesi viens par otru, tas nav atbildīgs par neviena dalībnieka rīcību Pakalpojumā vai ārpus tā. Jūs piekrītat ievērot piesardzību visā saskarsmē ar citiem dalībniekiem, īpaši, ja nolemjat sazināties ārpus pakalpojuma vai tikties klātienē. Turklāt pirms Pakalpojuma lietošanas jūs piekrītat pārskatīt un ievērot Tinder Drošības ieteikumus.

Jūs piekrītat nesniegt savu finanšu informāciju piemēram, kredītkartes vai bankas konta informācijukā arī nepārskaitīt un nekā citādi nenosūtīt naudu citiem dalībniekiem. Tiesības, kuras pakalpojums Tinder piešķir jums.

Tinder piešķir jums personisku, visā pasaulē pieejamu, bez autoratlīdzības, tālāk nenododamu, neekskluzīvu, atsaucamu licenci bez apakšlicencēšanas tiesībām, kas ļauj jums piekļūt Pakalpojumam un lietot to. Šīs licences vienīgais mērķis ir ļaut jums izmantot un baudīt Pakalpojuma priekšrocības, kā to iecerējis pakalpojums Tinder un saskaņā ar šo Līgumu.

Visa programmatūra, kuru mēs jums piedāvājam, var automātiski lejupielādēt un instalēt jauninājumus, atjauninājumus un citas jaunas funkcijas. Jūs, iespējams, varēsiet pielāgot šīs automātiskās lejupielādes savas ierīces iestatījumos.

līguma opcijas daļa LLC

Tiesības, kuras jūs piešķirat pakalpojumam Tinder. Izveidojot kontu, jūs piešķirat Tinder vispasaules, nododamas, apakšlicencējamas, bez autoratlīdzības tiesības un licenci mitināt, glabāt, lietot, kopēt, parādīt, reproducēt, pielāgot, rediģēt, publicēt, modificēt un izplatīt informāciju, kuru jūs mūs pilnvarojat iegūt no pakalpojuma Facebook, kā līguma opcijas daļa LLC jebkuru informāciju, kuru jūs publicējat, augšupielādējat, parādāt vai kā citādi padarāt pieejamu kopā — "publicējat" pakalpojumā vai pārsūtāt citiem dalībniekiem kopā — "Saturs".

Tinder licence attiecībā uz jūsu Saturu nav ekskluzīva, taču Līguma opcijas daļa LLC licence ir ekskluzīva attiecībā uz atvasinātiem darbiem, kas izveidoti, izmantojot pakalpojumu.

Piemēram, pakalpojumam Tinder būs ekskluzīva licence attiecībā uz Pakalpojuma ekrānuzņēmumiem, kas ietver jūsu Saturu. Turklāt, lai Tinder varētu novērst jūsu Satura izmantošanu ārpus pakalpojuma, jūs pilnvarojat Tinder rīkoties jūsu vārdā attiecībā uz jūsu Satura, kuru citi dalībnieki vai trešās puses izmanto no Pakalpojuma, izmantošanu, ar kuru tiek pārkāptas tiesības.

Tas noteikti ietver pilnvaras, taču ne pienākumu jūsu vārdā nosūtīt paziņojumus saskaņā ar 17 USC § c 3 t. Mūsu licence attiecībā uz jūsu Saturu ir pakļauta jūsu tiesībām saskaņā ar piemērojamajiem likumiem piemēram, likumiem par personas datu aizsardzību, ciktāl jebkāds Saturs satur personisko informāciju, kā noteikts šajos likumos un ir paredzēta tikai un vienīgi Pakalpojuma vadīšanai, izstrādei, sniegšanai un uzlabošanai, kā arī jaunu pakalpojumu izpētei un izstrādei.

Jūs piekrītat, ka jebkādu Saturu, kuru jūs ievietojat vai kuru jūs pilnvarojat mūs ievietot Pakalpojumā, var apskatīt citi dalībnieki, un to var apskatīt jebkura persona, kas apmeklē Pakalpojumu vai piedalās tajā piemēram, personas, kuras var saņemt kopīgotu Saturu no citiem Tinder dalībniekiem. Jūs piekrītat, ka visa informācija, kuru iesniedzat, izveidojot kontu, ieskaitot informāciju, kas iesniegta no jūsu Facebook konta, ir precīza un patiesa un jums ir tiesības ievietot Pakalpojumā Saturu un piešķirt pakalpojumam Tinder minēto licenci.

Jūs saprotat un piekrītat, ka mēs varam uzraudzīt un pārskatīt jebkādu Saturu, ko publicējat Pakalpojuma ietvaros. Mēs varam pilnībā vai daļēji izdzēst Saturu, kas, mūsuprāt, pārkāpj šo Līgumu vai var kaitēt Pakalpojuma reputācijai. Sazinoties ar mūsu klientu atbalsta nodaļas pārstāvjiem, jūs piekrītat izturēties pret viņiem laipni un ar cieņu. Ja mēs uzskatām, ka jūsu izturēšanās pret kādu no mūsu klientu atbalsta nodaļas pārstāvjiem vai citiem darbiniekiem jebkurā brīdī ir draudoša vai aizskaroša, mēs paturam tiesības nekavējoties izbeigt jūsu konta darbību.

Noņemt satoshi kā Tinder atļauj jums izmantot Pakalpojumu, jūs piekrītat, ka mēs, mūsu saistītie uzņēmumi un mūsu trešo pušu partneri Pakalpojumā var izvietot reklāmas.

līguma opcijas daļa LLC

Iesniedzot Tinder ieteikumus līguma opcijas daļa LLC atsauksmes par mūsu Pakalpojumiem, jūs piekrītat, ka Tinder var izmantot šādas atsauksmes un tās kopīgot jebkādos nolūkos, jums par to nesaņemot atlīdzību. Informējam, ka Tinder var piekļūt jūsu konta informācijai un Saturam un glabāt un izpaust to, ja to prasa likums, izpildot ar jums noslēgtās līgumsaistības vai godprātīgi uzskatot, ka šāda piekļuve, glabāšana vai izpaušana atbilst likumīgām interesēm, tostarp lai: i ievērotu tiesas procesu; ii izpildītu Līgumu; iii reaģētu uz apgalvojumiem, ka kāds Saturs pārkāpj trešo pušu tiesības; iv atbildētu uz jūsu klientu apkalpošanas pieprasījumiem; vai v aizsargātu Uzņēmuma vai jebkuras citas personas tiesības, īpašumu vai personisko drošību.

Kopienas noteikumi.

1. Piekrišana Lietošanas noteikumiem.

Izmantojot Pakalpojumu, jūs piekrītat, ka jūs: neizmantosiet Pakalpojumu nelikumīgiem vai šajā Līgumā aizliegtiem mērķiem; neizmantosiet Pakalpojumu kaitnieciskiem vai negodīgiem mērķiem; neizmantosiet pakalpojumu, lai nodarītu Tinder zaudējumus; nepārkāpsiet mūsu Kopienas pamatnostādneskuras laiku pa laikam tiek atjauninātas; nesūtīsiet surogātpastu, nelūgsiet naudu nevienam dalībniekam un neapkrāpsiet tos; neuzdosieties par citu privātpersonu vai juridisku personu un nepublicēsiet citas personas attēlus bez šīs personas atļaujas; neiebiedēsiet, nevajāsiet, neapmelosiet nevienu personu, kā arī nevienam neuzbruksiet, neuzmāksieties un neizturēsieties slikti; nepublicēsiet Saturu, kas pārkāpj citu personu tiesības, ieskaitot tiesības uz publicitāti, konfidencialitāti, autortiesībām, prečzīmju vai citas intelektuālā īpašuma tiesības vai līgumtiesības; nepublicēsiet Saturu, kas ir naida runa, draudošs, nepārprotami seksuāla rakstura vai pornogrāfisks.

Citu dalībieku saturs. Lai arī Tinder patur tiesības pārskatīt un noņemt Saturu, kas pārkāpj šo Līgumu, par šādu saturu ir atbildīgs uzticamu iespēju atsauksmes dalibnieks, kurš to publicē, un Tinder nevar garantēt, ka viss saturs atbildīs šī Līguma noteikumiem. Ja redzat Pakalpojuma Saturu, kas pārkāpj šo Līgumu, lūdzu, ziņojiet par to pakalpojumā vai izmantojot mūsu lapu Kontakti.

Vispārīga informācija. Laiku pa laikam pakalpojums Tinder var piedāvāt produktus un pakalpojumus iegādei "pirkumus lietotnēs" ar iTunes, Google Play, operatora norēķinu, Tinder tiešo norēķinu vai citu Tinder pilnvaroto maksājumu platformu starpniecību. Ja izvēlēsities veikt pirkumu lietotnē, jums piedāvās apstiprināt līguma opcijas daļa LLC pie attiecīgā maksājumu pakalpojumu sniedzēja, un no jūsu maksāšanas metodes vai tā būtu jūsu karte vai depozīts opcijām puses konts, piemēram, Google Play vai iTunes jūsu "Maksāšanas metode " tiks iekasēta maksa par pirkumu lietotnē, piemērojot cenas, kas jums tiek parādītas par jūsu izvēlēto pakalpojumu -iemkā arī par visiem pārdošanas vai līdzīgiem nodokļiem, ar kuriem jūsu maksājumu var aplikt, un jūs atļaujat Tinder vai trešo pušu kontiem attiecīgi iekasēt no jums maksu.

Ja, veicot pirkumu lietotnē, jūs iegādāsieties periodisku automātisku abonementu, no jūsu maksāšanas metodes nepārtraukti tiks ņemta maksa par abonentu, līdz jūs to atcelsiet. Pēc sākotnējā abonēšanas saistību perioda beigām un atkal pēc jebkura nākamā abonēšanas perioda abonēšana automātiski turpināsies vēl līdzvērtīgu laika posmu par cenu, par kuru vienojāties līguma opcijas daļa LLC. Automātiskā atjaunošana; Automātiska apmaksa ar karti Abonementus atjauno automātiski, līdz jūs pārtraucat vai atceļat abonementu.

Kriptonauda Bitcoin. Kā nopelnīt dolāru par Bitcoin (Bitcoin)

Kad jūs iegādājaties abonementu, no jūsu Maksāšanas metodes katru mēnesi avansā tiks iekasēta maksa 24 stundu laikā pēc sākotnējā pirkuma veikšanas datuma par cenu, par kuru jūs vienojāties abonēšanas laikā. Jūsu līguma opcijas daļa LLC līguma opcijas daļa LLC informācija tiks saglabāta un vēlāk izmantota automātiskajiem ar karti veiktajiem maksājumiem saskaņā ar līgumu.

Iebildumi pret jau veiktu maksājumu jāsūta klientu atbalsta bināro opciju depozīta paātrināšanas stratēģijaja rēķinu jums nepastarpināti piesūta pakalpojums Tinder, vai attiecīgajam trešās puses kontam, piemēram, iTunes. Jūs varat arī iebilst, sazinoties ar savu banku vai maksājumu pakalpojumu sniedzēju, kurš var dot papildu informāciju par jūsu tiesībām, kā arī piemērojamiem termiņiem.

Opciju ziņu tirdzniecības stratēģija jebkurā laikā varat bez ierunām atsaukt savu piekrišanu automātiskiem maksājumiem ar karti, dodoties uz pakalpojuma Tinder vai attiecīgā trešās puses konta iestatījumiem, taču ņemiet vērā, ka jums tik un tā ir pienākums apmaksāt visas nesamaksātās summas.

Ja vēlaties mainīt vai pārtraukt savu abonementu, jums būs jāpiesakās savā trešās puses kontā vai pakalpojumā Tinder jāatver sadaļa "Iestatījumi" un jāizpilda norādījumi par abonementa pārtraukšanu vai atcelšanu, pat ja jau esat izdzēsis savu kontu pie mums vai ja esat izdzēsis lietotni Tinder no savas ierīces.

Dzēšot kontu pakalpojumā Tinder vai izdzēšot lietotni Tinder no ierīces, abonements netiek pārtraukts vai atcelts; Tinder paturēs visus līdzekļus, kas iekasēti no jūsu Maksāšanas metodes, līdz attiecīgi pārtrauksiet vai anulēsiet savu abonementu pakalpojumā Tinder vai trešās puses kontā.

Ja jūs pārtraucat vai atceļat savu abonementu, to varat izmantot līdz pašreizējā abonēšanas termiņa beigām, un abonements netiks atjaunots pēc pašreizējā abonementa beigām.

Papildu noteikumi, kas piemērojami, ja pakalpojumam Tinder maksājat nepastarpināti ar savu Maksāšanas metodi. Ja maksājat pakalpojumam Tinder nepastarpināti, Tinder var labot visas norēķinu kļūdas vai kļūdas, kuras tas pieļauj, pat ja tas jau ir pieprasījis vai saņēmis maksājumu. Ja uzsākat maksājuma atmaksas procesu vai citādi atceļat maksājumu, kas veikts ar jūsu Maksāšanas metodi, Tinder pēc saviem ieskatiem var nekavējoties slēgt jūsu kontu.

Browsing Tag binārās opcijas, ECB Eiro kursi

Informāciju par Maksāšanas metodi varat rediģēt, apmeklējot pakalpojumu Tinder un atverot opciju "Iestatījumi". Ja maksājums netiek veiksmīgi nokārtots termiņa beigu, nepietiekamu līdzekļu dēļ vai citu iemeslu dēļ un jūs nerediģējat informāciju par Maksāšanas metodi vai anulējat abonementu, jūs joprojām esat atbildīgs par visām neiekasētajām summām un pilnvarojat mūs turpināt iekasēt maksājumu ar Maksāšanas metodi, kad tā ir atjaunināta. Tas var mainīt jūsu norēķinu datumus.

Turklāt jūs pilnvarojat mūs saņemt atjauninātus vai jaunus kredītkartes vai debetkartes derīguma termiņus un kartes numurus, kurus saņemsiet no kredītkartes vai debetkartes izsniedzēja. Jūsu maksājumu noteikumi būs balstīti uz Maksāšanas metodi, un tos var regulēt līgumi starp jums un finanšu iestādi, kredītkartes līguma opcijas daļa LLC vai citu jūsu izvēlētās Maksāšanas metodes pakalpojuma sniedzēju. Laiku pa laikam jūs, iespējams, varēsiet iegādāties ierobežotu, personisku, nenododamu, nelicencējamu, atsaucamu licenci "virtuālo preču" izmantošanai, ieskaitot, bet ne tikai, "Ļoti patīk" kopā — "Virtuālās preces".

Jūsu kontā redzamais Virtuālo preču atlikums nav reāli pastāvošs atlikums un neatspoguļo nekādu uzkrātu vērtību, bet gan ir jūsu licences apjoma mērogs. Jums nav jāmaksā par Virtuālo preču neizmantošanu, tomēr līdz ar Virtuālajām precēm piešķirtā licence tiks izbeigta saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, kad Tinder pārtrauks sniegt Pakalpojumu vai jūsu konts tiks citādi slēgts vai likvidēts.

Tinder var jebkurā laikā pārvaldīt, regulēt, kontrolēt, mainīt vai likvidēt Virtuālās preces. Tinder nenes atbildību ne jūsu, ne kādas trešās personas priekšā, ja Tinder izmanto kādas no šīm tiesībām.

Virtuālās preces var izmantot tikai ar Pakalpojuma starpniecību. Virtuālo preču nodrošināšana izmantošanai Līguma opcijas daļa LLC ir pakalpojums, kas sākas tūlīt pēc šādu Virtuālo preču pirkuma apstiprināšanas.

Parasti neviena maksa par pirkumiem nav atmaksājama un daļēji izlietoti periodi netiek atmaksāti bitcoin vietnes, kur nopelnt naudu līguma opcijas daļa LLC.

Mēs varam pieļaut izņēmumu, ja abonēšanas piedāvājuma atmaksāšana tiek pieprasīta četrpadsmit dienu laikā pēc darījuma noslēgšanas vai ja atmaksu nosaka jūsu jurisdikcijā piemērojamie likumi. Abonentiem, kā padarīt daudz naudas vieglāku dzīvo ES vai Eiropas Ekonomikas zonā, saskaņā ar vietējiem likumiem ir tiesības uz pilnas maksas atmaksāšanu, nenorādot iemeslus, 14 dienu laikā pēc abonēšanas sākuma.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis 14 dienu periods sākas, kad sākas abonements. Lai pieprasītu atmaksu, dodieties uz iTunes, noklikšķiniet uz sava Apple ID, atlasiet "Pirkumu vēsture", atrodiet darījumu un noklikšķiniet uz "Ziņot par problēmu". Ja abonējāt, izmantojot savu Google Play Store kontu vai izmantojot pakalpojumu Tinder: lūdzu, sazinieties ar klientu atbalsta dienestunorādot Google Play Store pasūtījuma numuru varat atrast pasūtījuma apstiprināšanas e-pastā vai piesakoties Google Wallet vai Tinder pasūtījuma numuru to varat atrast apstiprināšanas e-pastā.

Jūs varat arī nosūtīt pa pastu vai piegādāt parakstītu un datētu paziņojumu, kurā teikts, ka jūs, pircējs, atceļat šo līgumu, vai iekļauts līdzīgs formulējums.

Kopā ar pasūtījuma numuru, lūdzu, norādiet arī ar jūsu kontu saistīto e-pasta adresi vai tālruņa numuru.

The power of vulnerability | Brené Brown (Novembris 2020).

Ja izmantosiet savas atteikuma tiesības izņemot attiecībā uz pirkumiem, kas veikti, izmantojot jūsu Apple ID, kuru pārvalda uzņēmums Applemēs bez nepamatotas vilcināšanās un ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad saņemsim paziņojumu par jūsu lēmumu atcelt Līgumu atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus vai lūgsim uzņēmumam Google to līguma opcijas daļa LLC.

Mēs veiksim šādu atmaksu, izmantojot tos pašus maksāšanas līdzekļus, kādus jūs izmantojāt sākotnējā darījuma noslēgšanai. Jebkurā gadījumā no jums par atmaksu netiks iekasēta maksa.

Jūs nevarat atcelt tāda digitālā satura piegādes pasūtījumu, kas netiek piegādāts fiziskā datu nesējā, ja pasūtījuma apstrādes sākumā jūs skaidri izteicāt iepriekšēju piekrišanu un apstiprinājumu tam, ka tādējādi zaudēsiet tiesības atcelt pasūtījumu. Tas, piemēram, attiecas uz Virtuālo preču iegādi. Tinder darbojas globālā mērogā un sniedz pakalpojumus daudzveidīgai dalībnieku kopienai. Mūsu cenu struktūra var atšķirties atkarībā no reģiona, abonēšanas ilguma, paketes lieluma, nesenajām atlaidēm lietotnē un citiem faktoriem.

Mēs bieži pārbaudām jaunas funkcijas un cenu punktus, lai dalībniekiem nodrošinātu uzlabotu funkcionalitāti un norēķinu iespējas, ja viņi izvēlas tos izmantot.

Protokols un kārtība, kādā iesniedz pretenzijas par autortiesību pārkāpumiem. Paziņojums par pretenzijām saistībā ar autortiesību pārkāpumu jānosūta uzņēmuma autortiesību aģentam pa e-pastu copyright match. Trešo pušu pakalpojumi. Pakalpojumā var būt trešo pušu piedāvātās reklāmas un veicināšanas pasākumi, kā arī saites uz citām tīmekļa vietnēm vai resursiem.

līguma opcijas daļa LLC

Pakalpojums Tinder nav atbildīgs par šādu ārējo vietņu vai resursu pieejamību vai pieejamības trūkumu. Ja izvēlēsieties sadarboties ar trešajām pusēm, kuras ir pieejamas caur mūsu Pakalpojumu, jūsu attiecības ar šādu trešo pusi noteiks šīs puses noteikumi. Tinder nav atbildīgs par šādiem trešo pušu noteikumiem vai darbībām. Atbildības ierobežošana. Šķīrējtiesa, atteikšanās no kolektīvas prasības un atteikšanās no zvērināto tiesas. Vienīgais izņēmums attiecībā uz šķīrējtiesas ekskluzivitāti ir tāds, ka jebkurai pusei ir tiesības celt individuālu prasību pret otru kompetentas jurisdikcijas maza apmēra prasību tiesā, vai, ja tā ir iesniegta šķīrējtiesā, atbildētāja puse var pieprasīt, lai strīdu izskatītu maza apmēra prasību tiesā, ja prasība ir piekritīga maza apmēra prasību tiesai.

Ja lūgumu līguma opcijas daļa Līguma opcijas daļa LLC strīda izskatīšanu maza apmēra prasību tiesā iesniedz pirms šķīrējtiesneša iecelšanas, šķīrējtiesas administratīvo lietu slēdz. Ja lūgumu par strīda izskatīšanu maza apmēra prasību tiesā iesniedz pēc šķīrējtiesneša iecelšanas, šķīrējtiesnesis nosaka, vai strīdam jāpaliek šķīrējtiesā vai to var izskatīt maza apmēra prasību tiesā. Šāds šķīrējtiesas process notiek tikai ar rakstiskiem iesniegumiem, ja vien jūs vai Tinder neizvēlaties izmantot tiesības uz mutisku uzklausīšanu šķīrējtiesneša priekšā.

Neatkarīgi no tā, vai izvēlaties šķīrējtiesu vai maza apmēra prasību tiesu, jūs piekrītat, ka nekādā gadījumā pret Uzņēmumu neuzsāksiet un neuzturēsiet nevienu kolektīvu tiesas prāvu, šķīrējtiesu vai citu kopīgu prasību vai tiesvedību pret Tinder un tādās nepiedalīsieties.

Jebkādā veidā izmantojot Pakalpojumu, jūs piekrītat iepriekš minētajam šķīrējtiesas līgumam. Jums ir tiesības uz taisnīgu uzklausīšanu šķīrējtiesā. Šķīrējtiesnesis var piešķirt jebkurus tiesas rīcībā esošus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, tostarp uzklausīt dispozitīvu ierosinājumu, pamatojoties uz pušu vainas atzīšanas vai noliegšanas faktu, kā arī dispozitīvu ierosinājumu kura pamatā ir pušu vainas atzīšanas vai noliekšanas fakts un iesniegtie pierādījumitaču jums jāņem vērā, ka šķīrējtiesas process parasti ir vienkāršāks un racionālāks nekā prāvas un citi tiesiskie procesi.

Šķīrējtiesneša lēmumi ir izpildāmi tiesā, un tiesa tos var atcelt tikai atsevišķu iemeslu dēļ.

līguma opcijas daļa LLC

Lai iegūtu sīkāku informāciju par šķīrējtiesas procesu, skatiet mūsu šķīrējtiesas kārtību. Jebkuru tiesas procesu, kas paredzēts šī Šķīrējtiesas līguma izpildei, tostarp jebkuru procesu, kas apstiprina, groza vai atceļ šķīrējtiesas piešķirtu kompensāciju, var sākt jebkurā kompetentas jurisdikcijas tiesā.

līguma opcijas daļa LLC

Ja šis Šķīrējtiesas līgums kāda iemesla dēļ tiek atzīts par neizpildāmu, tiesvedību pret Uzņēmumu izņemot prasības maza apmēra prasību tiesā var sākt tikai federālā vai štata tiesā, kas atrodas Dalasas apgabalā, Teksasā. Ar šo jūs neatgriezeniski piekrītat šo tiesu jurisdikcijai šādiem mērķiem. Pakalpojums Tinder nepiedalās patērētāju arbitrāžas iestāžu strīdu izšķiršanas procesos, kas skar ES vai Eiropas Ekonomikas zonā dzīvojošus dalībniekus.

Piemērojamais likums. Dalībniekiem, kas dzīvo Vai kāds ir tirgojis bināros opcijas vai Eiropas Ekonomikas zonā vai citur, kur mūsu šķīrējtiesas līgumu aizliedz likums, visiem strīdiem, kas izriet no šī Līguma vai Pakalpojuma vai ir ar tiem saistīti, tiks piemēroti tiesību akti, kas spēkā Teksasā, ASV, izņemot Teksasas likumu konfliktu noteikumus.

Neskaitot iepriekš minēto, Šķīrējtiesas līguma Līguma opcijas daļa LLC izvairītos no šaubām, Teksasas tiesību aktu izvēle neaizstāj nevienu obligātu patērētāju aizsardzības tiesību aktu šādās jurisdikcijās. Norises vieta.

Izņemot dalībniekus, kuri dzīvo ES vai Eiropas Ekonomikas zonā un var iesniegt prasības savā dzīvesvietas valstī saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, un izņemot prasības, kuras var likumīgi iesniegt maza apmēra prasību tiesas piekritībā, visas prasības, kas izriet no šī Līguma, Pakalpojuma vai jūsu attiecībām ar Tinder vai kas ir ar tiem saistītas un kuras kāda iemesla dēļ netiek iesniegtas šķīrējtiesā, tiks izskatītas vienīgi Dalasas apgabala līguma opcijas daļa LLC vai štata tiesās, Teksasā, ASV.

Jūs un Tinder piekrītat Teksasas štata tiesu personiskās jurisdikcijas īstenošanai un atsakāties no jebkādām pretenzijām, ka šādas tiesas rada neērtības. Zaudējumu atlīdzināšana no jūsu puses. Jūs piekrītat, ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, atlīdzināt zaudējumus, atbrīvot no atbildības un nodrošināt tiesisko aizsardzību pakalpojumam Tinder, mūsu saistītajiem uzņēmumiem un to un mūsu attiecīgajām amatpersonām, direktoriem, aģentiem un darbiniekiem visu sūdzību, prasību, bojājumu, zaudējumu, izmaksu, saistību un izdevumu gadījumā, tai skaitā attiecībā uz advokāta honorāriem, kas rodas vai ir jebkādā veidā saistīti ar jūsu piekļuvi Pakalpojumam vai tā izmantošanu, jūsu Saturu vai šī Līguma pārkāpumiem.

Viss līgums; cits.