Iespēju loma finanšu tirgos. Svetlana Saksonova. Nauda, tās veidi un funkcijas (e-grāmata)


iespēju loma finanšu tirgos

Nauda ir iesaistīta ļoti daudzos mūsu dzīves procesos, tāpēc tās aktualitāte ir novērojama katra ekonomikas aģenta ikdienā. Latvijā tikai Sakarā ar Pasaules finanšu krīzi Latvijā pašlaik situācija naudas tirgū ir sarežģīta. Piemēram, pagājušā gada beigās un šā gada sākumā Latvijas naudas tirgu piemeklēja straujš lata procentu likmju kritums, savukārt bankas ievērojami palielināja kredītprocentu likmes, bet iedzīvotājiem zuda uzticība atsevišķiem naudas tirgus instrumentiem.

  • Nopelnīt naudu negodīgi
  • Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likums
  • Visas atsauksmes par tirdzniecības robotiem
  • Likumā lietotie termini 1 Likumā ir lietoti šādi termini: 1  kategorija — viena veida finanšu instrumenti, kuros nostiprinātas viena un tā paša veida tiesības ar vienādiem šo tiesību īstenošanas noteikumiem; 2  ieguldījumu brokeru sabiedrība — kapitālsabiedrība, kas regulāri un profesionāli sniedz ieguldījumu pakalpojumus; 3  dalībvalsts — Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts; 4  izcelsmes dalībvalsts — dalībvalsts saskaņā ar šā likuma 3.

Naudas tirgus ir viens no svarīgākajiem finanšu tirgus segmentiem. Finanšu tirgu definē kā ekonomisko attiecību kopumu, kur darījumi notiek ar dažādiem finanšu instrumentiem atbilstoši tirgū esošajam pieprasījumam un piedāvājumam [3,5].

iespēju loma finanšu tirgos

Finanšu instrumentus ir iespējams klasificēt pēc to derīguma termiņa[8]: ·         Īstermiņa finanšu instrumenti - instrumenti, kuru dzēšanas termiņš ir līdz vienam gadam; ·         Vidēja termiņa finanšu instrumenti - instrumenti, kuru dzēšanas termiņš ir no viena no līdz pieciem gadiem; ·         Ilgtermiņa finanšu instrumenti- instrumenti, kuru dzēšanas termiņš ir virs pieciem gadiem.

Balstoties uz šo finanšu instrumentu klasifikāciju, finanšu tirgu var iedalīt: naudas tirgū un kapitāla tirgū [3,5].

Ekspertu saruna \

Apskatot vairāku autoru darbus, tika secināts, ka naudas tirgus definīcijas ir līdzīgas, jo tiek balstītas uz iepriekš minēto finanšu instrumentu sadalījumu atkarībā no ilguma.

Piemēram: 1. Naudas tirgus ir īstermiņa finanšu instrumentu darījumu slēgšanas un citu ieguldījumu pakalpojumu mehānisms [2,51].

iespēju loma finanšu tirgos

Naudas tirgus ir īstermiņa naudas līdzekļu tirgus, kurā apgrozās naudas iespēju loma finanšu tirgos pārskata stratēģiju 60 sekundes instrumenti, kuri nodrošina resursus uz termiņu līdz vienam gadam [3,5].

Naudas tirgus ir finanšu tirgus aktīvu sastāvdaļa, kurā iesaistīti īstermiņa aizņēmumi ar sākotnējo termiņu viens gads vai īsāka termiņa aizdevumi [13]. Savukārt kapitāla tirgus tiek definēts, ka vidējā termiņa, ilgtermiņa un beztermiņa finanšu instrumentu darījumu slēgšanas un citu ieguldījumu pakalpojumu mehānisms [2,51].

Finanšu tirgi Finanšu tirgi Pasaulē dominējot ekonomikas globalizācijas tendencēm, aizvien lielāku lomu uzņēmējdarbības veiksmēs un neveiksmēs spēlē notikumi pasaules finanšu tirgū. Uzņēmumam, sadarbojoties ar partneriem ārpus savas valsts robežām, par būtisku jautājumu kļūst valūtas kursa svārstību radītais risks. Aizņemoties finanšu resursus, par būtisku risku var kļūt procentu likmju svārstības. Savukārt uzņēmumiem, kuru pamatdarbība saistīta ar apjomīgu tehnikas vienību izmantošanu, energoresursu izmantošanu vai lauksaimniecības produktu ražošanu vai tirdzniecību, par būtisku risku var kļūt cenu svārstības pasaules izejvielu biržās.

Gan naudas, gan kapitāla tirgus definīcijā tiek uzsvērta finanšu instrumentu īpaša loma, jo tie atkarībā no to lietošanas ilguma tiek pieskaitīti vai nu naudas, vai kapitāla tirgum.

Uzskatāmi šis iedalījums ir attēlots 1.

iespēju loma finanšu tirgos

Finanšu instrumentu iedalījums [2, 51] Svarīgākie naudas tirgus finanšu instrumenti ir [3, 6] Ø  vekseļi.