Papildu ienākumi attālināti tas darbojas, Kā nepārmaksāt nodokļos? | Swedbank blogs


Algas nodokļa grāmatiņa nodrošina neapliekamā minimuma piemērošanu un ļauj veikt ierakstus, uz kuru pamata darba devējs piemēro noteiktos nodokļa atvieglojumus. Ierakstus par apgādībā esošajām personām Algas nodokļa grāmatiņā ir jāveic katram iedzīvotājam pašam.

Autors Lāsma Berga 1. Sāciet blogu jeb emuāru.

Algas nodokļa grāmatiņa ir jāiesniedz personas galvenajā ienākumu gūšanas vietā. Piemēram, ja personai ir divas darba vietas, viņa Algas nodokļa grāmatiņa var iesniegt tikai vienā no tām.

Ja VID rīcībā nav informācijas, kas apliecina Jūsu tiesības uz nodokļa atvieglojumiem vai nodokļa papildu atvieglojumiem, Jums jāiesniedz VID informācija, kas pamato to piemērošanu.

papildu ienākumi attālināti tas darbojas

Šie dokumenti Jums jāiesniedz elektroniskā veidā. Elektroniski ar drošu elektronisko parakstu apliecinātu dokumentu var nosūtīt VID, izmantojot e-adresivai uz iestādes oficiālo e-pasta adresi vid vid. Tāpat minētos dokumentus var iesniegt arī papīra formā jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā, pirms tam VID darbiniekam uzrādot personas apliecinošu dokumentu. Fiziskajām personām, kurām nav iespējams izmantot VID EDS, VID klientu apkalpošanas centros ir nodrošināta palīdzība elektroniskās Algas nodokļa grāmatiņas atvēršanā, kā arī tajā esošās informācijas izdrukāšanā.

draughts.lv - 10 idejas, kā gūt papildus ienākumus

Apgādībā esošas personas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi 4. Apgādībā esošas personas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi Lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma nodokļu atvieglojumus, apgādībā esošās personas ir jāreģistrē Valsts ieņēmumu dienestā VIDveicot ierakstu savā elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā.

Lai pievienotu apgādājamo, pieslēdzieties VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmai un savā fiziskās personas profilā atveriet algas nodokļa grāmatiņu.

Parasti sistēma spēj automātiski identificēt personas, kuras drīkst ņemt apgādībā. Ja apgādājamais netiek piedāvāts automātiski, nepieciešams to identificēt, norādot vārdu, uzvārdu un personas kodu.

papildu ienākumi attālināti tas darbojas

Ja Jums vairs nevar piemērot nodokļa atvieglojumu par apgādībā esošu personu, Jums 10 dienu laikā, jāpaziņo par to VID, norādot apgādības beigu datumu savā Algas nodokļa grāmatiņā. Ja apgādībā esoša persona uzsāk darba attiecības, tad apgādājamās personas statusu zaudē.

papildu ienākumi attālināti tas darbojas

Taču, piemēram, ja studējoša jaunieša saņemtie mēneša ienākumi, piemēram, algota darba ienākumi nepārsniedz noteikto nodokļa atvieglojuma apmēru Izņēmums, kad neatkarīgi no algota darba ienākuma apmēra nodokļa atvieglojums vecākiem saglabājas, ir, ja studējošais jaunietis līdz 19 gadiem strādā algotu darbu vasaras mēnešos no 1. Elektroniski aizpildiet veidlapuparakstot to ar drošu elektronisko parakstuun nosūtiet to VID, izmantojot e-adresiuz oficiālo iestādes e-pasta adresi vid vid.

Papildu ienākumi kas strādā no mājas latvija. Papildu Ienākumi Caur Internetu Papildu Ienākumi Tiešsaistē Latvija Uzņēmumi kas ir ieguldījuši bitcoin, labākās ilgtermiņa cryptocurrency investīcijas Līdzfinansējums jeb savstarpējais finansējums nozīmē ieguldīt naudu citu cilvēku aizdevumos un nopelnīt procentus.

Bērnu un pusaudžu nodarbināšana un darba tiesības 5. Bērnu un pusaudžu nodarbināšana un darba tiesības Tuvojoties skolas beigām, arvien vairāk jauniešu sāk meklēt darba iespējas vasarā.

Papildus nauda – kā sākt pelnīt tiešsaistē strādājot pilnas slodzes darbu

Arī vecāki sāk domāt, kā nodarbināt savas nepilngadīgās atvases. Nodarbinātības valsts aģentūra NVA sadarbībā ar uzņēmējiem, pašvaldībām un valsts iestādēm piedāvā iespēju strādāt vasarā skolēniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri mācās un turpinās mācības vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs nākamajā mācību gadā.

Plašāka informācija par pasākumu ir pieejama šeit. Par darba iespējām vasarā varat interesēties arī savā pašvaldībā. Bērnus nodarbināt pastāvīgā darbā ir aizliegts. Bērns likuma izpratnē ir persona, kura ir jaunāka par 15 gadiem, vai kura līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai turpina iegūt pamatizglītību. Izņēmuma gadījumos bērna nodarbinātību līdz 13 gadu vecumam paredz Darba likuma Bērna nodarbināšana līdz 13 gadu vecumam tikai izņēmuma gadījumos ir pieļaujama, ja viens no vecākiem aizbildnis devis rakstveida piekrišanu un ir saņemta Valsts darba inspekcijas VDI atļaujabērnu kā izpildītāju nodarbināt kultūras, mākslas, sporta un reklāmas pasākumos, ja šāda nodarbināšana nav kaitīga bērna drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai.

papildu ienākumi attālināti tas darbojas

Šāda nodarbināšana nedrīkst kavēt bērna izglītošanos. VDI tīmekļa vietnē ir pieejama pamācība, kā aizpildīt atļaujas veidlapu.

papildu ienākumi attālināti tas darbojas

Noderīgu informāciju par darba iespējām vasarā jauniešiem varat skatīt Valsts darba inspekcijas VDI tīmekļa vietnē www. Informāciju par jauniešiem drošu darba vidi varat meklēt mājas lapā www. Ja bērns, kurš līdz 19 gadu vecumam mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, strādā algotu darbu tikai vasaras mēnešos no 1. Papildu informāciju par nodokļu nomaksu varat skatīt Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē www.

Bet, ja vēlaties saņemt Valsts darba inspekcijas VDI konsultāciju vai panākt VDI rīcību darba tiesību vai darba aizsardzības jautājumos, portālā Latvija.

Main navigation

Iesniegumā varat ietvert VDI kompetencē esošu lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu. Ja darbavietā ir noticis nelaimes gadījums, par to ir jāpaziņo VDI.

Darbiniekam, stājoties darba attiecībās, pēc darba papildu ienākumi attālināti tas darbojas pieprasījuma ir jāsniedz ziņas par personas ne sodāmību. Izziņu var pasūtīt portālā  Latvija.

Kā rīkoties, lai saņemtu darbnespējas lapu?

No Papildu ienākumi attālināti tas darbojas veic pacienta ģimenes ārsts vai ārstējošais ārsts. Ja persona ir uzsākusi darba attiecības un šajā laikā ir saslimusi, un nespēj veikt darba pienākumus, viņai ir tiesības uz slimības lapu.

Tomēr opcijas st apdrošināta persona var būt tikai no 15 gadu vecuma. No šī vecuma darba devējs par personu maksā obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas, no kurām arī ir atkarīgi pabalsti.

Latvijas rezidenti ārvalstīs | Valsts ieņēmumu dienests

Tiesības uz slimības pabalstu ir tikai gadījumos, ja obligātās sociālās iemaksas slimības apdrošināšanai veiktas ne mazāk kā 3 mēnešus pēdējo 6 mēnešu periodā pirms pirmās darbnespējas dienas vai ne mazāk kā 6 mēnešus pēdējo 24 mēnešu laikā.

Kad esat atveseļojies un gatavs atgriezties darbā, ārsts darbnespējas lapu elektroniski noslēgs. Tiklīdz e-darbnespējas lapa ir noslēgta, šī papildu ienākumi attālināti tas darbojas automātiski tiek nosūtīta Valsts ieņēmuma dienestam VID. Ja tika izsniegta e-darbnespējas lapa B, tad informācija par to ir pieejama arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai VSAA.

Ja tika noslēgta e-darbnespējas lapa A, tad nekādas turpmākās darbības Jums nav jāveic. Darbnespējas lapu A izsniedz par pirmajām 10 kalendārajām dienām un slimības naudu par darba dienām, kurās būtu jāstrādā, apmaksā darba devējs.

Latvijas valsts portāls

Ja elektroniskā darbnespējas lapa B ir slēgta, 6 mēnešu laikā, skaitot no pirmās pārejošās darbnespējas dienas, jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai. To var izdarīt: izmantojot portālā Latvija. Elektroniski slēgtās darbnespējas lapas automātiski tiek parādītas iesnieguma formā! Iesniedzot VSAA nodaļai adresētu iesniegumu izmantojot veidlapu vai pieprasījumu brīvā formā elektroniski, izmantojot e-adresiiesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu ; Nogādājot iesniegumu klātienē jebkurā VSAA nodaļā vai arī aizpildītu iesnieguma veidlapu nosūtot pa pastu uz VSAA nodaļu.

Informācija par Jūsu darbnespējas lapām, to statusiem un numuriem ir pieejama portālā Latvija.

Seko aktualitātēm

Ja Jūs strādājat divās darbavietās, slimības gadījumā darbnespējas lapa tiks attiecināta uz abām darbavietām. Tas nozīmē, ka slimības pabalsts tiks aprēķināts un izmaksāts abās darbavietās. Kā pārliecināties, vai darba devējs par mani maksā nodokļus? Darba devējam par saviem darbiniekiem ir jāmaksā likumā noteiktie nodokļi — valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas darba devēja un darba ņēmēja iemaksas daļu un iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Darbiniekam tiek piešķirts ar iedzīvotāju ienākumu nodokli neapliekamais minimums.

papildu ienākumi attālināti tas darbojas

Tā apmēru, kā arī iespējas saņemt nodokļu atvieglojumus, ietekmē darbinieka apgādībā esošo personu skaits. Gan darbinieka obligāto iemaksu daļu, gan iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēru no darbinieka ienākumiem aprēķina un valsts budžetā iemaksā darba devējs. Dažreiz darbiniekam var rasties šaubas, vai darba devējs maksā par viņu likumos noteiktos nodokļus — valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Ja vēlaties pārbaudīt, vai Jūsu darba devējs par Jums maksā sociālās apdrošināšanas iemaksas, izmantojiet portālā Latvija.