Izvietojiet ienākumus internetā


Atbilstoši likuma "Par nodokļiem un nodevām" Tādējādi norma uzliek pienākumu nodokļu maksātājam, kurš veic saimniecisko darbību un piedāvā preci vai pakalpojumu internetā, norādīt noteiktu informāciju tīmekļa vietnē, kuru izmantojot, tiek veikta saimnieciskā darbība.

izvietojiet ienākumus internetā

Nodokļu maksātāji, kuri tīmeklī izvieto komerciālo paziņojumu, piemēram, starpnieka pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietnē izvietojot sludinājumu ar piedāvājumu iegādāties preces vai pakalpojumus neatkarīgi no tā, vai tiek nodrošināta iespēja veikt pasūtījumu tiešsaistes režīmāuzskatāmi par nodokļu izvietojiet ienākumus internetā, kuri veic saimniecisko darbību un piedāvā preci vai pakalpojumu internetā likuma "Par nodokļiem un nodevām" Līdz ar to, uz minētajiem subjektiem attiecināma prasība sludinājumos norādīt normā minēto informāciju.

Juridiskām personām Ņemot vērā minēto, juridiskai personai, piedāvājot preci vai pakalpojumu internetā, ir pienākums norādīt arī sludinājumos firmu nosaukumureģistrācijas numuru un saimnieciskās darbības veikšanas faktisko adresi vai vietu tīmekļa vietni, mobilo lietotni u.

Fiziskai personai, kura veic saimniecisko darbību Savukārt fiziskai personai, veicot saimniecisko darbību[1] un piedāvājot preci vai pakalpojumu internetā, ir pienākums norādīt arī sludinājumos vārdu, uzvārdu, personas koda otro daļu pilns personas kods nav jānorāda un saimnieciskās darbības veikšanas faktisko adresi vai vietu tīmekļa vietni, mobilo lietotni izvietojiet ienākumus internetā.

Ņemot vērā minētos saimnieciskās darbības veicēju pienākumus, lūdzam sludinājumu ievietošanas pakalpojuma sniedzējam nodrošināt iespēju sludinājuma iesniedzējam, kas veic saimniecisko darbību, norādīt likumā noteikto informāciju.

izvietojiet ienākumus internetā