Kas tā ir par novatorisku investīciju platformu. Uzziniet vairāk par OneGold novirzīšanas programmu


Investīciju plāns Eiropai. Pēc sekmīga pirmā gada Eiropas Stratēģisko investīciju fonda darbības periods tiks pagarināts Informāciju sagatavoja Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā Preses nodaļa. Gadu pēc tam, kad sāka darboties Eiropas Stratēģisko investīciju fonds ESIFKomisija pēta, kas Investīciju plānā ir darbojies labi, ko vēl varētu uzlabot un kā turpmāk virzīties uz priekšu.

kas tā ir par novatorisku investīciju platformu

Astoņpadsmit mēnešus pēc tam, kad priekšsēdētājs Žans Klods Junkers sāka īstenot Investīciju plānu Eiropai, un gadu pēc tam, kad darbu sāka Eiropas Stratēģisko investīciju fonds ESIFKomisija izvērtē līdz šim paveikto. Kas tā ir par novatorisku investīciju platformu Komisija dalās gūtajās atziņās un sniedz konkrētus priekšlikumus par vērienīgu nākotni ESIF darbībai. Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Junkers sacīja: "Neraugoties uz pesimistu prognozēm, Investīciju plāns darbojas.

kas tā ir par novatorisku investīciju platformu

Eiropas Stratēģisko investīciju fonds ik dienas palīdz radīt darbvietas un veicina investīcijas reālajā ekonomikā. Tāpēc mēs ierosinām, ka tam jāturpina darboties arī pēc Būsim vērienīgi, lai veicinātu investīciju atsākšanos Eiropā.

Esam atbalstījuši novatoriskus enerģētikas projektus, veselības aprūpes centrus, pilsētu attīstību un ātrdarbīgu platjoslas pakalpojumu ieviešanu.

AS Baltic RE Group ir pieredzējis nekustamo īpašumu investors un to pārvaldītājs, kas specializējas īpaši vērtīgu un būtisku nekustamo īpašumu portfeļu izveidē un turpmākā realizācijā Baltijas valstīs. Baltic RE Group ir izveidojusi uzņēmēju grupa, vēloties izmantot šī reģiona lieliskās investīciju iespējas, un kopš dibināšanas Baltic RE Group darbības modelis paredz vēsturisku ēku iegādi aktīvākajās tirdzniecības ielās un stratēģiski nozīmīgos punktos un kvalitatīvus šo namu renovācijas darbus, pēc tam iznomājot telpas maksātspējīgiem nomniekiem. Grupai piederošajos komercīpašumos ietilpst gan tirdzniecības, gan biroju telpas, kas uzskatāmas par augstākās klases telpām ar teicamu atrašanās vietu, gudri izstrādātu plānojumu, augstas kvalitātes apdari un mēbelēm un energoefektīvu un novatorisku aprīkojumu. Pēc īpašuma iegādāšanās Baltic RE Group to remontē un veic nepieciešamos iekšējos un ārējos rekonstrukcijas darbus un kapitālremontu, īpašu uzmanību pievēršot ēkas fasādes atjaunošanai.

Gandrīz MVU ir piekļuve jauniem finansējuma avotiem. Esam izveidojuši centru, kas sniedz konsultāciju pakalpojumus un tehnisko atbalstu projektu virzītājiem.

Kungu iela 1

Mēs esam atklājuši jaunu portālu projektu virzītājiem, lai iepazīstinātu ar to projektiem investorus visā pasaulē. Taču darāmā vēl ir daudz. Mums arī turpmāk jācenšas pilnveidot vienoto tirgu - ES "unikālo pārdošanas argumentu" - un dalībvalstīm ir jāstrādā, lai novērstu šķēršļus investīciju veikšanai.

To pārvalda EIB grupa, un tas ir stingri nospraudis ceļu uz mērķi līdz ESIF sniedz pirmās kārtas zaudējumu garantiju, lai EIB varētu ieguldīt lielākā skaitā projektu, dažkārt riskantākos projektos, un lai tā varētu veikt investīcijas agrāk nekā bez ESIF palīdzības.

Draudi — attīstīta transporta infrastruktūra, tai skaitā plaša tiešo lidojumu pieejamība; — dziļa integrācija starptautiskajā arēnā līdz ar dalību Eiropas Savienības vienotajā tirgū, banku savienībā, Euro zonā, OECD; — digitalizācijas un inovācijas attīstība, dodot iespējas sniegt kvalitatīvāku pakalpojumu, kā arī vieglāk iekarot citu valstu tirgus; — ģeogrāfiskā atrašanās vieta; — Brexit, kā arī plānotās darba spēka nodokļu finanšu sektorā paaugstināšana Skandināvijas reģionā ietekmes rezultātā finanšu sektora uzņēmumi var būt ieinteresēti meklēt iespējas paplašināt darbību citās valstīs, tostarp Latvijā.

ESIF jau darbojas kopā 26 dalībvalstīs, un, ņemot vērā līdz šim saņemtos apstiprinājumus, sagaidāms, ka tas mobilizēs investīcijas miljardu eiro apmērā. Šodien oficiāli sāka darbu vēl viens Investīciju plāna elements, Eiropas Investīciju projektu portāls EIPP - tiešsaistes platforma, kura pulcēs kopā Eiropas projektu virzītājus un investorus no ES un ārpus tās.

Portāls uzlabos projektu redzamību, lai veiktu investīcijas visā Eiropā. Tādējādi Komisija ir rīkojusies atbilstoši investoru paustajām vēlmēm.

Kā lietot ZOOM platformu ar kvalitatīvās skaņas iestatījumiem.

Lai noskatītos videoklipu par jauno portālu, klikšķiniet šeit. Eiropas Investīciju konsultāciju centrs EIKC sniedz kas tā ir par novatorisku investīciju platformu palīdzību un konkrētiem gadījumiem pielāgotus ieteikumus privāto un publisko projektu virzītājiem.

  • EUR-Lex - DC - EN - EUR-Lex
  • Kā sākt investēt?
  • Investīciju banka - English translation – Linguee
  •  - Это обнадеживает: яблоки и яблоки.
  • Privātie ienākumi internetā

Centrs jau ir izskatījis vairāk nekā pieprasījumu. Lai gan tas ir daudzsološs sākums, Komisija un EIB strādā pie tā, lai konsultāciju pakalpojumi tiktu vairāk pielāgoti vietējām vajadzībām un tiem uzņēmumiem, kuriem no tiem būtu jāgūst labums.

kas tā ir par novatorisku investīciju platformu

Pirmie projekti jau gūst labumu no šīs kombinācijas praksē, un turpmāk šis process tiks vienkāršots. Visbeidzot, Komisija jau ir veikusi vairākus pasākumus, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi un finansēšanas nosacījumus, kas ir daļa no Investīciju plāna trešā pīlāra.

kas tā ir par novatorisku investīciju platformu

Starp iniciatīvām ir arī kapitāla prasību samazināšana attiecībā uz apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām. Apdrošinātāji tika informējuši Komisiju, ka daži direktīvas "Maksātspēja II" noteikumi attur tos no investīcijām infrastruktūrā, un tagad šis šķērslis ir novērsts. Komisija izvērtēs, vai ir lietderīgi līdzīgā veidā samazināt banku kapitāla prasības ar infrastruktūru saistītiem riska darījumiem, ņemot vērā diskusijas par kapitāla prasībām banku riska darījumos.

EUR-Lex Access to European Union law

Lai veicinātu riska kapitāla ieguldījumus Eiropā, Komisija arī ierosina dažas izmaiņas riska kapitāla tiesiskajā regulējumā. Komisija sadarbībā ar Eurostat precizēs un vajadzības gadījumā pārskatīs attiecīgās vadlīnijas par grāmatvedības aspektiem saistībā ar publiskā un privātā sektora partnerībām.

Lai nodrošinātu investoriem papildu tiesisko noteiktību saistībā ar infrastruktūras finansēšanu, Komisija Paziņojumā par valsts atbalsta jēdzienu sniedz praktiskas vadlīnijas attiecībā uz to, kādos gadījumos ir runa par valsts atbalstu. Paziņojumā par Vienotā tirgus programmas īstenošanu, kurš arī tika publicēts šodien, izklāstīti vairāki virzieni, kuros ticis vai tiks veikts darbs ES līmenī, lai radītu uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, kura veicinātu inovācijas un ieguldījumus cilvēkresursos.

kas tā ir par novatorisku investīciju platformu

Šis darbs aptver gan digitāla vienotā tirgus izveidi, gan pakalpojumu tirgus bez robežām nodrošināšanu praksē, gan PVN noteikumu vienkāršošanu, gan jaunizveidotu uzņēmumu piekļuves uzlabošanu riska kapitālam, gan investīciju veikšanu prasmēs.

Komisija sadarbojas arī ar Eiropas Investīciju fondu EIFlai tiktu izveidots Eiropas riska kapitāla fondu fonds, kas apvienotu publisko finansējumu un privāto kapitālu papildu stimulam un jaunu uzņēmumu apjoma radīšanai.

Turklāt dalībvalstīm ir jāturpina strukturālās reformas, lai novērstu šķēršļus un birokrātiju, kas kavē investīcijas.

kas tā ir par novatorisku investīciju platformu

Kā nopelnīt maksātājam naudu vērā tā līdzšinējos panākumus, pastiprināta ESIF darbība turpināsies arī pēc sākotnējā trīs gadu perioda, lai novērstu atlikušās tirgus nepilnības un trūkumus un turpinātu mobilizēt privātā sektora finansējumu investīcijām, kurām Eiropā ir būtiska nozīme nākotnes darbvietu radīšanai, izaugsmei un konkurētspējai un lielākas "papildvērtības" nodrošināšanai.

Komisija rudenī nāks klajā ar tiesību aktu priekšlikumiem par to, lai pagarinātu ESIF darbības ilgumu, ņemot vērā ierobežotos budžeta līdzekļus. Šī attīstība pašreizējā regulējuma ietvaros drīzumā tiks pastiprināta, un MVU un vidējas kapitalizācijas uzņēmumi visās dalībvalstīs tādējādi varēs gūt labumu. Komisija pētīs iespēju izmantot ESIF veida modeli investīcijām trešās jaunattīstības valstīs.

Investīcijas - padomi, kā sākt investēt

ESIF atbalsta un ESI fondu līdzekļu kombinēšana tiks vēl vairāk vienkāršota, novēršot šādas kombinācijas kavējošus likumdošanas un cita veida šķēršļus. Tiks uzlabota Konsultāciju centra darbība, lai to varētu vairāk pielāgot vietējām vajadzībām un lai Konsultāciju centrs varētu plašāk izvērst sadarbību ar valsts attīstības veicinātājām bankām. Tiks vēl vairāk veicināta investīciju platformu izveide, lielā mērā iesaistoties Komisijai, EIB grupai, valsts attīstības veicinātājām bankām un citiem attiecīgajiem dalībniekiem.

Tas ir īpaši svarīgi attiecībā uz maziem projektiem, kuriem jāpanāk zināms apjoms.

  1. Reitings apmaiņai ar naudas pelnīšanu internetā
  2. Vietne, kur var nopelnīt labu naudu

Energoefektivitāte neapšaubāmi ir viena no vissekmīgākajām ESIF aptvertajām nozarēm.