Virziena iespēju stratēģijas. BalticClimate | Politikas veidotāji > Darbības uzsākšana > Noteikt stratēģisko virzienu


virziena iespēju stratēģijas kā nopelnīt labu un ātru naudu

Reģistrs Apstiprināts ikgadējais Pārskata mērķis ir nodrošināt Rīgas pilsētas attīstības dinamikas izvērtēšanu — parādīt pašvaldības progresu un sasniegumus, identificēt, vai Rīgas plānošanas dokumentu ieviešana norit kā plānots, kā arī identificēt risināmos jautājumus, jaunas iespējas un sagatavot priekšlikumus attīstības plānošanas dokumentu izstrādei nākamajam periodam.

Izstrādājot pārskatu tika apkopota informācija no 29 Rīgas domes iestādēm un struktūrvienībām un ārējiem datu avotiem, piemēram, Centrālās statistikas pārvalde. Izstrādājot pārskatu tika apzināts arī iedzīvotāju viedoklis par pašvaldības darbu un procesiem pilsētā, kā arī piesaistīti pieci nozaru sociālās, pilsētvides, pārvaldības, ekonomikas un nevalstisko organizāciju eksperti, kas sniedza vērtējumu par rīcības virzienu izpildi.

virziena iespēju stratēģijas nopelnīt naudu teaser

Balstoties uz rīcības virzienu rezultatīvo rādītāju analīzi un ekspertu sniegto novērtējumu, virziena iespēju stratēģijas sekmīga virzība ir divpadsmit rīcības virzienos no deviņpadsmit, piemēram, kvalitatīva un mūsdienīga izglītība, atpazīstama un iesaistoša kultūrvide, daudzveidīgas sporta iespējas, sabiedriskā kārtība un drošība, ērta starptautiskā sasniedzamība, mērķtiecīgs tūrisma piedāvājums u. Starp nozīmīgākajiem projektiem norādāmi - Salu tilta kompleksa pārbūves 2.

Kā liecina ikgadējās iedzīvotāju aptaujas dati, Turpmākai pašvaldības darba pilnveidošanai, arī nozaru eksperti sniedza savas rekomendācijas.

virziena iespēju stratēģijas pelnīt naudu tiešsaistē par jaunumiem

Īpaši veicinot aktivitātes, kurās paši iedzīvotāji var iesaistīties risinājumu radīšanā, tādējādi veicinot iedzīvotāju atbildību pār apkārtējo pilsētvidi un sabiedrību. Pilns pārskata teksts ir pieejams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta administrētās vietnes www.

Noteikt stratēģisko virzienu Noteikt stratēģisko virzienu Ir nepieciešama ilgtermiņa stratēģija. Tā iegūstama, nosakot stratēģijas, kas aptver gan klimata pārmaiņu izraisītos ieguvumus, gan negatīvo ietekmi, apjomu un mērķus.