24. nosacījums, Mūsu projekti


Minētajiem pabalstiem, kuri tiks piešķirti, sākot no 1.

maiņstrāvas opciju indikators

Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās diena maternitātes pabalstam ir pirmā grūtniecības atvaļinājuma diena, paternitātes pabalstam — bērna tēvam piešķirtā atvaļinājuma pirmā diena, bet 24. nosacījums pabalstam — datums, no kura tiek piešķirts vecāku pabalsts. Piemēram: grūtniecības atvaļinājums sākas   Tiesības saņemt maternitātes pabalstu būs, ja sešu mēnešu periodā no Kvalifikācijas periods ir laika posms, kurā cilvēks ir bijis darba ņēmējs vai pašnodarbinātais un ir veiktas sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas maternitātes, paternitātes un vecāku apdrošināšanai.

Tādējādi viena no mūsu ikdienas dzīves sastāvdaļām ir dažādu elektronisko sakaru pakalpojumu izmantošana. Elektronisko sakaru pakalpojums ir pakalpojums, kuru parasti nodrošina par atlīdzību un kurš pilnīgi vai galvenokārt sastāv no signālu pārraidīšanas elektronisko sakaru tīklos piemēram, interneta piekļuves pakalpojumi, televīzijas programmu pārraides pakalpojumi, balss telefonijas pakalpojumi mobilajā un fiksētajā telefonu tīklā.

Kvalifikācijas periodā 24. nosacījums arī nepilni nostrādātus mēnešus.

kā nopelnīt naudu visreālākajā veidā

Trīs vai seši apdrošināšanas iemaksu mēneši, kuri tiek ņemti vērā kvalifikācijas perioda noteikšanai, var arī nebūt pēc kārtas. Kvalifikācijas periodā, neatkarīgi no VSAOI veikšanas, ieskaita laiku, kurā  cilvēks, būdams darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, noteiktajā 6 mēnešu vai 24 mēnešu periodā ir atradies grūtniecības vai dzemdību atvaļinājumā, bērna kopšanas atvaļinājumā, atvaļinājumā bērna tēvam vai ir bijusi pārejoša darbnespēja, kā arī saņēmis dīkstāves pabalstu, dīkstāves palīdzības pabalstu vai vecāku pabalsta turpinājumu.

vai ir iespējams izveidot savu bināro opciju

Nosakot tiesības uz maternitātes pabalstu, tiek ņemti vērā arī Krievijā un Ukrainā uzkrātie apdrošināšanas periodi. Ja sievietei ir piešķirts maternitātes pabalsts par bērnu, tad viņai par šo pašu bērnu ir tiesības arī uz vecāku pabalstu, neatkarīgi no tā vai ir vecāku pabalstam nepieciešamais kvalifikācijas periods.

Pēc šī atvaļinājuma, Sieviete ir otrā bērna gaidībās, no Tā kā atrašanās bērna kopšanas atvaļinājumā veido kvalifikācijas periodu, tad sievietei ir tiesības uz maternitātes pabalstu par gaidāmo bērnu.

naudas pelnīšana nav likumīga

Šajā gadījumā sievietei būtu tiesības uz maternitātes pabalstu, jo darba ņēmēja statuss zaudēts 60 dienu laikā pirms grūtniecības atvaļinājuma. Tomēr pēdējo 24 mēnešu laikā pirms grūtniecības atvaļinājuma sieviete ir bijusi darba ņēmēja un strādājot guvusi ienākumus tikai 4 mēnešus.

Tātad maternitātes pabalsts netiks piešķirts, jo vienlaicīgi ir jāizpildās abiem nosacījumiem.