Apmācība tirdzniecības centros. Iespējas Tirdzniecības Kursi Latvija - Investēšana un tirdzniecība fondu biržā - Dialogs AB


Tā kā esam viena no lielākajām apdares materiālu vairumtirdzniecības kompānijām Latvijā, mums ir svarīgi saglabāt augstu profesionalitātes vērtējumu klientu skatījumā. Semināri direktora Armanda Ābelīša kunga vadībā bija augstā profesionālā līmenī.

Teorētiskais materiāls bija izstrādāts pamatojoties uz kompānijas koncepciju un mērķiem. Tika atrasta profesionāla apmācība tirdzniecības centros ikvienam semināra dalībniekam, sniegtas vērtīgas zināšanas profesionālajā komunikācijā, pārdošanas vadībā, kā arī šo zināšanu reālā pielietojumā.

Klētnieks Kursos uzņēmuma darbiniekiem tika sniegta izsmeļoša informācija par to, kā veiksmīgāk izmantot dažādus pārdošanas paņēmienus, lai paaugstinātu uzņēmuma peļņu, iegūtu klientus veiksmīgai ilgtermiņa sadarbībai, tādā veidā veicinot ne tikai peļņu, bet arī uzņēmuma prestižu.

Augstāk minētie kursi bija pamudinājums pilnveidot uzņēmumā kvalitātes vadības sistēmu, veicināt sava uzņēmuma atpazīstamību un izveidot vienotu klientu apkalpošanas stilu. Opciju līknes patika šis seminārs ar to, ka vadīja profesionāls pasniedzējs, kas prot sarežģītas lietas pasniegt vienkāršiem vārdiem, nezaudējot humora izjūtu. Pasniedzējs stāsta no pieredzes, papildinot ar daudziem spilgtiem piemēriem. Seminārā ieguvu jaunas atziņas un idejas, risinājumus kā veiksmīgi palīdzēt klientam saprast savas vēlmes.

Pasta nodaļas tirdzniecības centros atsāk darbu brīvdienās » irLiepāja

Tika sniegta plaša informācija par pārdošanas procesu kopumā, analizējot darbu ar klientiem, kas lika izzināt savas vājās vietas šajā jomā un deva daudz atbildes uz aktuāliem jautājumiem.

Paldies, Vienmēr esmu gatava piedalīties šādos semināros. Agnese Birnere Gan kursi, gan arī pats pasniedzējs Armands Ābelītis rosināja pozitīvas emocijas un atstāja ļoti patīkamu iespaidu. Pasniedzēja komunikācijas stils bija ļoti profesionālā līmenī.

iespējas tirdzniecības darba vietas chicago » shul.lv

Informācija tika pasniegta brīvi, klausītāji netika pārslogoti ar informāciju, neskatoties uz to, ka tās apjoms bija pietiekami liels. Manuprāt, seminārā skartās tēmas mūsdienās ir svarīgas un aktuālas.

Lai padarītu tēmas saprotamākas un pārskatāmas, katru no tām pasniedzējs papildināja ar reālu situāciju no dzīves. Gribētos atzīmēt arī to, ka darba materiāli bija atkarīgi pārskatāmi. Informatīvais buklets ir ērts lietošanā.

Pozitīvi jāatzīmē arī informācijas pasniegšanas veids ar datorprogrammas palīdzību. Mūsu uzņēmumam būtiska bija arī īpaša uzmanības veltīšana tieši mūsu preču klāstam un specifikai.

Uzskatām, ka šie kursi bija vērtīgs ieguldījums darbinieku profesionālajā motivācijā un līdz ar to arī uzņēmuma prestiža stiprināšanā. Visi dalībnieki atzinīgi novērtēja semināru, ka tas pilnībā atbilst mūsu darbības specifikai, norādot uz tā sagatavošanas augstu profesionalitātes līmeni. Semināra laikā tika izskatīti vairāki aktuāli jautājumi, ar kuriem apdrošināšanas konsultanti saskaras savā ikdienas darbā. Pasniegtais materiāls palīdzēja apkopot un sakārtot agrāk iegūtās zināšanas un, kas ir vēl svarīgāk, semināra gaitā tika iegūtas jaunas idejas kvalitatīvai un profesionālai klientu apkalpošanai.

Esam sasnieguši labus rezultātus.

Top navigation

Par to liecina apgrozījuma pieaugums un popularitāte sabiedrībā. Jūsu vadītie semināri nešaubīgi ir palīdzējuši pārdevējiem paaugstināt apgrozījumu, izanalizēt savu pārdošanas tehniku, novērtēt līdzšinējā darba efektivitāti. Šos seminārus varētu ieteikt jebkurai firmai, kura rūpējas par savu darbinieku izaugsmi un darba kvalitāti. Tādēļ gribam Jums, Armand, pateikties par sadarbību visu firmas darbinieku vārdā un ceram arī turpmāk uzticēt mūsu pārdevēju apmācību.

Mums ļoti nozīmīgs mūsu klients — lai viņš saņemtu to, ko ir vēlējies un atgrieztos tieši pie mums.

opciju līmeņi

Gribu uzsvērt, ka, kopumā ņemot, mūsu pārdevējas ir ļoti jaukas un labas, ar labām atsauksmēm no klientu uzticamu iespēju atsauksmes. Testi pierādīja, ka ar smaidu un šķietamām zināšanām vien nepietiek. Pārdošanā ir būtiskas nianses, kuras nedrīkst neņemt vērā, ja vēlies strādāt profesionāli un apmācība tirdzniecības centros veiksmīgs tālejošā plānā.

Apmācību mērķis bija izglītot un sniegt dziļāku ieskatu pārdošanas mākslā; motivēt un parādīt, cik nozīmīga ir pārdevējas loma attiecībā pret klientu.

Pārdevējas pašas jūtas pārliecinātas tajā, ko dara un ir lepnas par sasniegtajiem rezultātiem, ko dod profesionalitāte. Piebilde: pēc apmācībām esam ieguvuši 1. Paldies A. Ābelītim par atraktīvu un profesionālo pasniegšanas stilu, kas divu dienu garumā ļāva smieties pozitīvās emocijās, kā arī gūt darbam nepieciešamās profesionālās iemaņas. Ķeksītis tirdzniecībā tika gūtas tās zināšanas, kuras spēj dot cilvēks, kurš šīs zināšanas pielieto praksē.

Lielās konkurences apstākļos ir ļoti vērtīgi saņemt padomus no zinošiem, praktiskiem cilvēkiem, par kādu var uzskatīt A. Vēlētos pateikties par iegūtajām zināšanām seminārā, par atsaucību un papildus sniegtajām konsultācijām. Pateicoties tām, esmu ieguvis papildus zināšanas, jaunas zināšanas un efektīvus padomus, kā arī profesionālas atbildes uz daudziem ar pārdošanu uz klientu apkalpošanu saistītiem jautājumiem.

Valters Freidenfelds Seminārā piedalījās komercdirektors, siltumtīklu direktora vietnieks attīstības jautājumos, līgumu grupu un siltumrealizācijas iecirkņu vadītāji, kuri tiešā veidā organizē un nodrošina darbu ar klientiem t.

Minētie darbinieki ir ar pietiekami ilggadīgu pieredzi darbā ar klientiem, dažkārt arī sarežģītos apstākļos. Neskatoties nopirkt bitcoin btc to, seminārā aplūkotie jautājumi un to izklāsts rosināja dalībniekus aktīvi iesaistīties diskusijā.

Birkas: pasts Vairākas "Latvijas pasta" nodaļas tirdzniecības centros visā valsts teritorijā no Sākot ar šīs nedēļas nogali, Pasta nodaļu saraksts, kam mainās darbalaiks un atsāk darbu brīvdienās, pieejams te. Tā kā joprojām spēkā esošā ārkārtējās situācijas laikā stingri jāievēro drošības pasākumi, "Latvijas pasts" aicina klientus būt saprotošiem un neapmeklēt pasta nodaļu ar slimības simptomiem, savu kārtu uzgaidīt nodaļas ārpusē, uzturēties nodaļā tikai tad, ja atbrīvojusies apkalpojošā kase, nedrūzmēties un ievērot divu metru distanci, kā arī lietot individuālos aizsardzības līdzekļus un ievērot nepieciešamo higiēnu.

Tas, nepārprotami ir liels semināra apmācība tirdzniecības centros Armanda Ābelīša nopels — saistošs, atraktīvs pasniegšanas veids, kas it kā jau zināmas patiesības pasniedza jaunā negaidītā gaismā, tiešām profesionālis. Tā kā semināra temati un apskatāmo jautājumu loks bija ļoti plaši, tad sākotnēji bija nelielas bažas par spēju tik īsa laika periodā kvalitatīvi apskatīt un apgūt visu ar semināru saistīto informāciju, tomēr šīs bažas jau semināra sākumā tika kliedētas gan profesionāli sagatavotai semināra programmai, gan semināra vadītāja pārliecinošai, azartiskai un darbiniekiem saprotamai semināra vadīšanai.

Papildus nevaram nepieminēt augsto semināru novērtējumu un saņemtās atsauksmes no semināru apmeklējušajiem uzņēmuma darbiniekiem, kas vēlreiz apliecināja faktu, ka kvalitatīva semināru un apmācību organizēšana uzņēmuma darbiniekiem dod ne tikai lieliskas iespējas apzināties un sniegt vēl lielāku ieguldījumu uzņēmuma attīstībā, bet arī ir ļoti laba motivācija darbinieku ikdienā un vairo to izaugsmes iespējas arī nākotnē.

opcijas sabrukšanas ātrums

Uldis Priedītis Vēlos pateikties par sadarbību ar Armandu Ābelīti. Semināra programma tika pasniegta ar augstu profesionālo meistarību, tika nodrošināts labs kontakts ar auditoriju, radīta komandas sajūta.

Tika atklāti galvenie faktori, kas palīdz nodrošināt efektīvu pārdošanas procesu — astoņus vizītes posmus. Seminārs kopumā ir devis pārliecību par savām spējām, mainījis apmācība tirdzniecības centros attieksmi pret sevi un darbu, esmu kļuvis veiksmīgs. Seminārā sniegtās zināšanas ir paplašinājušas manas personiskā spējas un profesionālo darbību. Īpaši vēlētos izcelt to, ka Armanda Ābelītes seminārs impulsīvu lādiņu, kas tieši ietekmē pārdošanas rādītājus.

kā roboti pelna naudu biržā

Mani pārdošanas apjomi Tika realizēti apjomīgi projekti, un noslēgti veiksmīgi darījumi. Atbildi sev uz šo jautājumu — un dari tā jau šodien. Šajā tirgū esam kļuvuši līderi. Apmācība tirdzniecības centros kursiem ir pagājuši jau divi mēneši un ir patīkami vērot, kā apmācību izgājušie darbinieki ikdienā izmanto kursos apgūto informāciju pārdošanas darbā.

Un saskarsmē ar kolēģiem. Mūsu tirdzniecības centri atrodas 9 Latvijas rajonos, tur par vadītājiem un tirdzniecības aģentiem strādā kursu absolventi.

opcija ar naudu ir izdevīga iespēja

Šajos divos mēnešos salīdzinot ar iepriekšējiem diviem gadiem ir visai ievērojami pieaugusi kombinētās spēkbarības realizācija. Pēc mācībām kompānijas medicīniskie pārstāvji atzina, ka ir kļuvuši pārliecinošāki, prasmīgāki un apmācība tirdzniecības centros pilni pārdevēji.

Saimniecības preču veikalu darbība tirdzniecības centros brīvdienās nav atļauta - LV portāls

Šīs mācības deva tūlītēju ieguldījumu: saliedēja kompānijas kolektīvu un pacēla pārdošanas stilu jaunā, un nu jau augstākā līmenī. Uzskatu, ka jūtamu atdevi no mācībām redzēšu nākamo mēnešu laikā un pārstāvjos ieguldītos līdzekļus materializēsim pārdošanas pieaugumā. Tas ir labs solis ceļā uz mērķi, lai mūsu kompānijas pārstāvji kļūtu efektīvāki un profesionālāki par konkurentiem. Normunds Plešs Seminārs bija interesants, pareizajā laikā un vietā.

Materiāls sagatavots labi un pasniegts ļoti saistoši un saprotamā valodā. Farmaceitu atsauksmes: Daudz veiksmīgāk apkalpoju klientus un izprotu pārdošanas procesa būtību un svarīgumu; Iemācījos pārdod dārgos medikamentus.