4 nedēļu tirdzniecības likums


Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums 1.

pirkt pārdod mac bināro opcijas

Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi termini: 1 mazumtirgotājs — pārtikas preču mazumtirgotājs vai mazumtirgotājs ar būtisku ietekmi nepārtikas preču tirdzniecībā; 2 pārtikas preču mazumtirgotājs — saimnieciskās darbības veicējs, kas pastāvīgajā tirdzniecības vietā mazumtirdzniecībā pārdod pārtikas preces, vai saimnieciskās darbības veicēju apvienība, kas pārdod pārtikas preces; 3 mazumtirgotājs ar būtisku ietekmi nepārtikas preču tirdzniecībā — saimnieciskās darbības veicējs vai vairāki saimnieciskās darbības veicēji, kas, ņemot vērā savu iepirkuma varu pietiekami ilgā laikposmā un piegādātāju atkarību konkrētajā tirgū, spēj tieši vai netieši piemērot vai uzspiest piegādātājiem netaisnīgus un nepamatotus noteikumus, nosacījumus vai maksājumus un var kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci mazumtirdzniecībā jebkurā konkrētajā nepārtikas preču tirgū Latvijas teritorijā; 4 piegādātājs — persona, kas atbilstoši ar mazumtirgotāju noslēgtam līgumam pārdod tam preces.

Likuma mērķis Šā likuma mērķis ir ierobežot mazumtirgotāju iepirkuma varas izmantošanu pret piegādātājiem, lai līdzsvarotu piegādātāju un mazumtirgotāju intereses mazumtirdzniecībā.

bināro opciju peļņas realitāte

Likuma darbības joma Likums attiecas uz mazumtirgotājiem, aizliedz viņiem veikt negodīgas darbības un noteikt netaisnīgus termiņus norēķiniem par piegādātajām precēm, kā arī paredz atbildību par izdarītajiem pārkāpumiem. Likuma izpildes uzraudzība 1 Šā likuma izpildi uzrauga un kontrolē Konkurences padome atbilstoši Konkurences likumā noteiktajai lietas izpētes, lēmuma pieņemšanas, pārsūdzēšanas un izpildes kārtībai, ciktāl šis likums nenosaka citu kārtību.

Personām ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu par šajā likumā aizsargāto interešu aizskārumu.

nopelnīt naudu tiešsaistes spēļu tirgū

Aizliegtās darbības Mazumtirgotājam ir aizliegts veikt darbības, kuras ir pretrunā ar godīgu saimnieciskās darbības praksi un ar kurām piegādātājiem tiek uzlikts mazumtirgotāja darbības risks, noteikti papildu pienākumi vai ierobežotas iespējas brīvi darboties tirgū.

Norēķinu termiņi 1 Aizliegts noteikt netaisnīgus un nepamatoti garus termiņus norēķiniem par piegādātajām precēm.

tirdzniecības koncepcijas opciju koncepcijas veidi

Atbildība par šā likuma pārkāpumiem 1 Ja Konkurences padome konstatē mazumtirgotāja darbībā šā likuma 5. Ministru kabinets līdz Līdz attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienai piemērojami Ministru kabineta Līdz Šī norma neattiecas uz mazumtirgotāju, kurš ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas 4 nedēļu tirdzniecības likums spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, atzīts par vainīgu Konkurences likuma Likums Saeimā pieņemts Valsts prezidents A.

Bitcoin izpeļņa 2020 atsauksmes par