Iespējas un to raksturojums


Vienlīdzīgas iespējas cilvēkiem ar invaliditāti - situācijas raksturojums meklēt Situācijas raksturojums Pēdējos desmit gados Eiropā ir notikušas kvalitatīvas izmaiņas invalīdu atbalsta ideoloģijā - ir notikusi pakāpeniska pāreja no morāli novecojušā invaliditātes medicīniskā modeļa uz sociālajām un cilvēktiesībām balstītu modeli, virzībā uz invalīdu pilnvērtīgu un līdztiesīgu integrāciju sabiedrībā.

reālā interneta peļņa demonstrācija par binārām opcijām 24 opcija

Invalīdu vienlīdzīgu iespēju politikas mērķis ir panākt, ka cilvēku ar invaliditāti loma sabiedrības attīstībā tiek atzīta par līdzvērtīgu pārējo sabiedrības locekļu lomai, t. Personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju ievērošana ir veids kā veicināt invalīdu integrāciju sabiedrībā - sniedzot atbalstu visaptverošas politikas īstenošanā, kas ņemtu vērā invalīdu pilnvērtīgas pilsoniskas līdzdalības un neatkarīgas dzīves principus, veicinātu visu integrācijas šķēršļu, t.

Iespēju vienlīdzība nozīmē arī fiziskās, informācijas un kultūras vides, mājokļu un transporta, sociālo un veselības pakalpojumu, izglītības un nodarbinātības pieejamības nodrošināšanu personām neatkarīgi no vecuma vai invaliditātes.

CGTN exclusive documentary: The United Nations 75 years on

Personu ar invaliditāti veicināšana iespējas un to raksturojums sabiedrības dzīvē un darba tirgū ir nenovērtējams ieguvums gan pašiem invalīdiem, gan visai sabiedrībai, jo tādējādi  tiek novērtēts un sabiedrības labā ieguldīts šo personu gan intelektuālais un radošais, gan darbaspēka resursu potenciāls, kas ir īpaši svarīgi sabiedrības novecošanās apstākļos, kas draud ar būtisku darbaspēka resursu samazināšanos nākotnē.

Izstrādājot ES struktūrfondu aktivitāšu ieviešanas normatīvos dokumentus, vienlīdzīgu iespēju aspekts tika ietverts MK noteikumos par aktivitāšu īstenošanu kā viens no projektu vērtēšanas kritērijiem, kura neizpildes gadījumā projekts var tikt noraidīts.

piedāvājums un iespējas bināro iespēju tirdzniecības platformas ar minimālo depozītu

Īpaša uzmanība ES fondu līdzfinansētajos projektos tiek pievērsta vides pieejamības un dalības nodrošināšanai personām ar redzes, dzirdes, garīga rakstura un kustību traucējumiem. Lejuplādēt rokasgrāmatu šeit.

kādā biznesā pelnīt naudu ko nozīmē tirdzniecība ar tendenci

Lai nodrošinātu vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu ievērošanu ES struktūrfondu līdzfinansētajos projektos, Labklājības ministrija veic  projektu iesniedzēju, īstenotāju un vērtētāju informēšanu visā Latvijas teritorijā. Līdz Ar ES struktūrfondu atbalstu Labklājības ministrija plāno pilnveidot invaliditātes noteikšanas sistēmu.

veci žetoni lukoil variants

Jaunā invaliditātes noteikšanas sistēma balstīsies uz darbspēju, funkcionālo traucējumu un individuālo vajadzību novērtēšanu, tādejādi mazinot risku kļūt par invalīdiem personām ar prognozējamu invaliditāti vai mazinātu invaliditātes radītās sekas un veicinātu šo personu iespējas iekļauties darba tirgū. Tiek plānots arī uzlabot  infrastruktūru invaliditātes ekspertīzes veikšanai, kā arī veikt Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas arhīvu datu digitalizāciju, attīstīt informatīvo sistēmu un ieviest e-pakalpojumus klientiem.

bitcoin maku personīgais konts tirgus tirdzniecības roboti

Saites plašākai informācijai:.