Tirdzniecības ienākumi no nulles


Tādēļ pirms jebkādiem darījumiem ar nekustamo īpašumu aicinām konsultēties VID un noskaidrot, vai konkrētajā situācijā nodoklis ir jāmaksā, kā tas aprēķināms un kāds ir tā samaksas termiņš.

Latvijā fiziskās personas iepriekš slēptos ienākumus, par kuriem nav maksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, varētu deklarēt kopā ar vispārējo jeb nulles deklarāciju, ko paredzēts ieviest nākamā gada sākumā.

FOTO: Māris Kaparkalējs, LV Valdība ir apstiprinājusi koncepciju par vēl vienu nodokļu amnestijas pasākumu — fizisko personu iepriekš nedeklarēto ienākumu deklarēšanu, nomaksājot par tiem samazinātu iedzīvotāju ienākuma nodokli. Ar šiem priekšlikumiem papildinās Saeimā jau izskatīt sākto sākumdeklarēšanas likumprojektu.

tirdzniecības ienākumi no nulles

Iepriekšējos gados slēpto ienākumu legalizācija ir viens no ēnu ekonomikas apkarošanas plāna, iespējams, budžetu papildinošiem pasākumiem. Nodokļu blokā tādi ir vairāki, vēl arī Nodokļu atbalsta pasākums, kas paredzēts atsevišķā likumā.

  • Variants piemērs no dzīves
  • Sūtīt e-pastā Nulles deklarācija jāiesniedz par naudas uzkrājumiem, kuri ir lielāki par 10 latiem, vai arī par kredītsaistībām, kuras ir lielākas par 10 latiem.
  • Labākā stratēģija minūtes bināram variantam
  • VID : «Nulles» deklarāciju reģistrācijas temps pakāpeniski pierimst - BNN - ZIŅAS AR VĒRTĪBU

Latvija nodokļu amnestijas pieredzi ir pētījusi arī ārzemēs. Fizisko personu ienākumu legalizācijas un atbilstoša ienākuma nodokļa nomaksas koncepcijā ieteiktos risinājumus tiek piedāvāts ieviest vienlaikus ar fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanu, ko plānots uzsākt Finanšu ministrijas izstrādātais koncepcijas projekts paredzēja divus risinājuma variantus, kā varētu īstenot iepriekš neuzrādīto ienākumu legalizāciju un vienlaikus iedzīvotāju ienākuma nodokļa IIN nomaksu par tiem.

Izraudzīts variants, kura nosacījumi ir "nodokļu bēgļiem" stimulējošāki, tostarp — par iepriekš tirdzniecības ienākumi no nulles ienākumiem nebūs jāsamaksā pilna iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme.

Kā citi tagad pelna naudu internetā?

Sākotnēji projektā bija paredzēts, ka tie būs 10 procenti, valdība vienojās par 15 procentu likmi. Arī nokavējuma nauda netiks aprēķināta.

Likuma pieņemšana prasījusi 15 gadu darbu, un no nākamā gada Latvijā tiks ieviesta sākumdeklarēšanās un iespēja legalizēt ienākumus.

Nedeklarēto ienākumu laiks ir ierobežots, varēs legalizēt līdz To deklarēšanai atvēlēti trīs mēneši — no Nodokļa samaksāšanai pēc tam tiks dots viens mēnesis. Savukārt pēc legalizācijas termiņa beigām Koncepcijā Finanšu ministrija norāda uz riskiem, piemēram, ka fiziskā persona iedzīvotāju ienākuma nodokļa optimizēšanas nolūkos kā iepriekš nedeklarētos uzrādīs arī tādus ar IIN apliekamus ienākumus, kas gūti pēc legalizācijai noteiktā robeždatuma kas gūti arī pēc Kā trūkums minēts arī tas, ka legalizācijas bonusi var nelabvēlīgi ietekmēt labticīgos nodokļu maksātājus, kuri līdz šim ienākumus nav slēpuši un nodokli maksājuši godprātīgi, jo viņi "var uzskatīt, ka var nemaksāt nodokļus un gaidīt nākamo ienākumu legalizācijas pasākumu".

Lai novērstu sabiedrības bažas par nodokļu saistību nepildīšanas atbalstīšanu ar legalizācijas ieviešanu, FM iesaka īsi pirms ienākumu legalizācijas pieņemt normatīvos aktus un ieviest metodes, kas uzlabos vispārējo nodokļu saistību izpildes intensitāti.

Kā viena no iespējām jau iepriekš ir minēta, ka Valsts ieņēmumu dienestam būs tiesības pārbaudīt nedeklarēto ienākumu izcelsmes legalitāti.

tirdzniecības ienākumi no nulles

Nodokļu samaksa no kriminālatbildības neatbrīvos Koncepcija paredz, ka fiziskā persona tiek atbrīvota no administratīvās un kriminālatbildības par ienākumu slēpšanu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijas neiesniegšanu, taču netiek atbrīvota no kriminālatbildības par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas legalizēšanu.

Tātad fiziskā persona, pret kuru notiek kriminālprocess par noziedzīgo nodarījumu, kā arī persona, pret kuru notiek administratīvais process par nodokļu tiesību pārkāpumiem, ir tiesīga deklarēt administratīvajā procesā vai kriminālprocesā noteikto ienākumu apmēru kā iepriekš gūtos nedeklarētos ar IIN apliekamos ienākumus, tomēr tas šo personu neatbrīvos no atbildības par izdarīto nodarījumu.

Pārdodot nekustamo īpašumu, var būt jāmaksā nodoklis

Legalizācijas nosacījumi neattieksies uz tādiem nelegāliem ienākumiem, par kuriem nav pienākums nomaksāt IIN un kas ir iegūti, izdarot noziedzīgus nodarījumus, piemēram, ieroču un narkotisko vielu tirdzniecība, cilvēktirdzniecība, nodokļu izkrāpšana. Amatpersonām labprātīgas "padošanās" iespēja netiek piedāvāta Koncepcijā noteikts ierobežojums valsts amatpersonām gan bijušajām, gan esošām — tās nevarēs deklarēt iepriekš slēptos ienākumus.

tirdzniecības ienākumi no nulles

Tieslietu ministrijas pārstāvji valdības sēdē pauda neizpratni par to, kādēļ šis pasākums neattieksies uz valsts amatpersonām. Kā vēsta BNS, Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Juris Stinka uz to atbildēja, ka valsts amatpersonām jau tā ik gadu ir jādeklarē ienākumi, līdz ar to tām ir pienākums tos uzrādīt.

Ja šo pasākumu attiecinātu arī uz valsts amatpersonām, faktiski tiktu akceptēts, ka tās gadiem ilgi slēpušas ienākumus.

tirdzniecības ienākumi no nulles

Arī Ģenerālprokuratūra koncepcijas saskaņošanas procesā ir izteikusi iebildumus, uzskatot, ka "nevar liegt tiesības deklarēt savus ienākumus valsts amatpersonai, apmācības apmaiņas demonstrācijas konts tā kādu iemeslu dēļ ir aizmirsusi deklarēt ikgadējā amatpersonas deklarācijā.

Ja tas tiek ļauts jebkurai fiziskai personai, tad kāpēc diskriminēt un neļaut to darīt valsts amatpersonai?

tirdzniecības ienākumi no nulles

Par valsts amatpersonas deklarēšanas principu degradāciju vispār nav pamata runāt, jo tad jau par visu tirdzniecības ienākumi no nulles amnestiju būtu jārunā, ka tā degradē gada ienākumu deklarēšanas principus, jo gada ienākumu deklarācija jebkurai fiziskai personai, tai skaitā arī valsts amatpersonai, papildus pie valsts amatpersonas deklarācijas, ja ir likumā noteiktie kritēriji, jāsniedz katru gadu".

Svarīgākais attiecībā uz valsts amatpersonu, kāpēc tai ir pienākums deklarēt savus ienākumus, ir novērst interešu konfliktu, korupciju utt. Ja valsts amatpersona iepriekšējā laika periodā ir slēpusi informāciju par ienākumiem, ienākumu slēpšana var būt saistīta gan ar interešu konfliktu, gan ar koruptīviem nodarījumiem.

tirdzniecības ienākumi no nulles

Turklāt, ienākumu legalizācija attiecas uz iepriekš nedeklarētiem ienākumiem, kas gūti laika periodā līdz Attiecīgi valsts amatpersonām no FM norāda, ka ir vairākas pazīmes, kas liecina par nepieciešamību īstenot šo pasākumu: lieli skaidras naudas uzkrājumi un pieaugošais skaidras naudas apgrozījums, lieli naudas līdzekļu uzkrājumi ārvalstu banku kontos, ar kurām nav noslēgti vai nav spēkā līgumi par automātisko informācijas apmaiņu, fizisko personu darījumi ar nekustamo īpašumu ārvalstīs, ēnu ekonomikas augstais īpatsvars.

No Savukārt kredītiestāžu klientu veikto skaidrās naudas transakciju apjoms kasēs Valsts ieņēmumu dienesta pārbaužu rezultātu statistika liecina, ka pastāv tendence veikt darījumus skaidrā naudā tieši lielos apjomos un nedeklarēt tos saskaņā ar normatīvo aktu normām. Papildinās iesniegto likumprojektu Pamatojoties uz valdības akceptēto koncepcijas variantu par iepriekš nedeklarēto ienākumu tirdzniecības ienākumi no nulles, Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju jāsagatavo un līdz Nulles deklarāciju jeb Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likumprojekts Saeimā ir atbalstīts pirmajā lasījumā Tā spēkā stāšanās termiņš ir noteikts Daudzus gadus gaidītais normatīvais akts paredz, ka sākumdeklarācijas būs jāiesniedz no Saeima Pagājušovasar Finanšu ministrija rosināja, ka nulles deklarācijas varētu ieviest un nodokļu amnestija varētu sākties

Sūtīt e-pastā Pagaidām vēl nav jāsteidz ievērot šo likumu, jo valdībai līdz nākamā gada 1. Īpašumi jādeklarē tiem, kuriem pieder nereģistrēti īpašumi vai manta vairāk nekā 10 latu vērtībā un tiem, kuru parādsaistības ir lielākas par 10 latiem. Kas jādeklarē?