Simboliskas vietnes reģistrācija, Uzņēmumu reģistrs atklāj pirmo publiskās pārvaldes virtuālo asistentu Latvijā - UNA


simboliskas vietnes reģistrācija

Ceļš uz reģistrāciju Ceļš uz reģistrāciju Ja Jums pieder reģistrēts dizainparaugs, tad gan Jums, gan Jūsu konkurentiem ir skaidrs, kāds dizains ir radīts un kad tas ir izdarīts. Tiesības uz dizainparaugu var pārreģistrēt uz 25 gadus ilgu laikposmu, un dizainparaugs var kļūt par Jūsu uzņēmuma simbolisku vērtību.

Jūsu dizainparaugs ir Jūsu intelektuālā īpašuma paraksts.

simboliskas vietnes reģistrācija

Veiksmīgs dizainparaugs vairo vērtību. To iespējams īstenot ar reģistrētiem Kopienas dizainparaugiem. Pieteikuma veidlapā ir trīs svarīgas informācijas grupas: īpašumtiesības. Jebkurai privātpersonai vai uzņēmumam var piederēt RKD. Šī informācija tiek publiskota, un tai vienmēr ir jābūt aktuālai, lai nebūtu šaubu par to, kam pieder tiesības uz dizainparaugu; dizainparaugs un tā ražojums -i.

simboliskas vietnes reģistrācija

Tas ir skaidri jāapraksta, vēlams, izmantojot starptautiski saskaņotās Lokarno ražojumu klasifikācijas terminoloģiju. Ja ražojuma norāde nav atrodama Lokarno klasifikācijā, mūsu pārbaudītājs var pieprasīt, lai Jūs precizējat norādītā ražojuma veidu un mērķi vai maināt ražojuma norādi.

simboliskas vietnes reģistrācija

Piesakiet Kopienas dizainparaugu tiešsaistē par maksu no  EUR. Tiešsaistes rīkam ir daudz priekšrocību. Pieteikuma iesniegšana pa faksu nav ieteicama, simboliskas vietnes reģistrācija nosūtīšanas laikā vai brīdī, kad Birojs saņem pieteikumu, var pasliktināties dizainparauga -u attēlojuma kvalitāte.

Turklāt lūdzam ņemiet vērā, ka pa faksu nosūtītu pieteikumu apstrādei nepieciešamais laiks ir līdz pat vienu mēnesi ilgāks, jo pirms pieteikuma turpmākas apstrādes mēs viena mēneša laikā no faksa sūtījuma saņemšanas dienas gaidām apstiprinājuma kopiju.

simboliskas vietnes reģistrācija

Kad šis termiņš ir beidzies, mēs veicam pārbaudi, pamatojoties uz lietā iekļautajiem dokumentiem. Jūs varat izmantot priekšrocības, ko sniedz mūsu samazinātās likmes, ja vienā pieteikumā iekļaujat vairākus dizainparaugus attiecībā uz vienu un to pašu ražojumu vai līdzīgu ražojumu veidu.

simboliskas vietnes reģistrācija

Šajā sadaļā.