Stratēģiskās iespējas


Mēs dzīvojam informācijas pārpilnības un pieaugošas mediju kanālu fragmentācijas laikā, kur paliekošu rezultātu sasniegšana ar īstermiņa pieejām kļūst arvien grūtāka vai pat vairs nav iespējama. Būtiskas izmaiņas skar arī mārketingu, zīmolu veidošanu un komerciālo komunikāciju — turpina pieaugt izaicinājumu un jaunu iespēju skaits, palielinās kā stratēģijas, tā arī tālredzīgas, stratēģiskas komunikācijas loma. Sešās nodarbībās lūkosim, ko uzņēmumi un organizācijas var mācīties no komunikāciju stratēģiskās plānošanas aroda Account Planningkā informācijas pārpilnības situācijā plānot stratēģiskās iespējas realizēt efektīvas integrētas komunikācijas kampaņas un kā veidot sadarbību ar partneriem jūsu plānu stratēģiskās iespējas un realizācijā.

Līdzās tam analizēsim pēdējo gadu veiksmīgākās kampaņu piemērizpētes, dalīsimies ar savu pieredzi un diskutēsim par redzēto un apgūto. Kam kurss ir paredzēts? Uzņēmumu zīmolu vadītājiem un mārketinga speciālistiem, kuru darbs ikdienā ir saistīts ar komunikāciju stratēģijas izstrādi un realizāciju ciešā sadarbībā ar radošo nozaru apakšuzņēmējiem un piegādātājiem. Uzņēmumiem, kuru biznesa modelī nozīmīga loma ir komunikācijai.

Vietu skaits Ne vairāk kā Ne mazāk kā Prasības Pieredze. Ne mazāk kā gadu pieredze marketingā vai radošas komunikācijas arodos. Līdzās lekcijām stratēģiskās iespējas prezentācijām nozīmīga nodarbību daļa būs veltīta diskusijām auditorijā un praktisku uzdevumu veikšanai grupās.

 - Мне не помешала бы еще одна подушка, если вас это не затруднит. - Нисколько.  - Беккер взял подушку с соседней койки и помог Клушару устроиться поудобнее.

Angļu valoda. Lielākā daļa no piemērizpētēm un daļa no materiāliem būs angļu valodā teksti, video, instrumenti.

bināro opciju superrādītājs

Ne vairāk kā 2 cilvēki no viena uzņēmuma. Norises vieta Vietu precizēsim neilgi pirms kursu sākuma.

opcijas koncepcijas tipu galvenās īpašības

Kursa ievads. Kursa organizācija. Personiskā profesionālā izaugsme radošajos un mārketinga arodos. Studēt, nevis tikai mācīties — kāpēc un kā?

Stratēģiskās iespējas, prakse un piemērizpētes. Kas ir stratēģija? Stratēģijas vēsture. Stratēģija vs. Laba stratēģija un slikta stratēģija.

Komunikācijas stratēģiskā plānošana

Stratēģija un lēmumu pieņemšana augstas stratēģiskās iespējas apstākļos. Komunikācijas loma un iespējas. Galvenie modeļi. Stratēģiska komunikācija vs.

Vērtības radīšana vs. Stāsti, stāstniecība un naratīvi. Stāstniecība interaktivitātes un tīklu laikmetā. Mārketinga komunikācija šodien un rīt.

Nozīmīgākās izmaiņas un tendences. Konsekvences, izaicinājumi un iespējas māketingā, komunikācijā un zīmolu veidošanā. Viena vai dažu raksturīgu piemēru padziļināta analīze. Komunikāciju stratēģiskā plānošanas pamati. Komunikācijas stratēģiskās plānošanas Account Planning vēsture. Komunikācijas stratēģis — arods, lomas un kompetences. Mērķtiecīgs radošais process un komunikācijas stratēģijas loma tajā. Komunikācijas stratēģiskās plānošanas process — galvenie posmi.

No situācijas analīzes uz komunikācijas lomas definīciju. Ekonomikas, kultūras, sociālo tendenču un konkurences dinamikas izpratne, saistība ar organizācijas stratēģiju un radošo uzdevumu. Komunikācijas lomas definēšana, tās saistība ar biznesa mērķiem un izaicinājumiem. Instrumenti un modeļi, to loma, pielietojums un ierobežojumi.

Diskusija par vairākām aktuālākajām vai pēdējos gados balvām bagātākajām kampaņām. Fokuss uz komunikācijas lomas, stratēģijas, lielo atziņu un veiksmes faktoru identificēšanu. Sabiedrība, auditorija, mērķa grupa. Lielās atziņas Insightsto veidi.

Iespējas - Linkolna stratēģijas grupa

Izvēles un rīcības modeļi. Attieksme vs. Stratēģiskās iespējas, to vadība. Individuālās vs. Pētījumi, to veidi un pielietojums kampaņu izstrādē un radošā darba attīstībā.

Pētījumi vs. Rīcība maiņa. Stratēģiski vs. Koncepcijas, instrumenti un pieejas no tūlītējas veicināšanas tehnikām līdz zīmolvedībai, pakalpojujmu dizainam un stratēģiskajai komunikācijai. Kampaņu efektivitāte. Laba kampaņa vs. Efektīva kampaņa.

Kas tās raksturo? Darba uzdevumi Briefs. No analīzes pie kampaņas viedošanas. Klienta uzdevums radošajai grupai vai aģentūrai Agency Brief and Briefing un uzdevums radošajai grupai Creative Brief. Radošo uzdevumu specifika komunikācijai digitālajā vidē. Kā tas notiek praksē? Praktiska biznesa mērķu saistīšanai ar komunikāciju lomu un darba uzdevuma definēšana vienam produktam vai pakalpojumam.

Pastāvīgais darbs vs. Kampaņas arhitektūra. Galvenā ziņa vs.

kā noņemt identitātes pārbaudi binārajās opcijās

Kanālu stratēģijas un mediju izvēles pamatprincipi. Saskarsmes punkti, izvēles kartes veidošana, kontekstuālā plānošana.

  1. Nopelnīt naudu divu nedēļu laikā
  2. Фильтры служили куда более высокой цели - защите главной базы данных АНБ.

Dažādo komunikācijas disciplīnu loma un iespējas. Piemērizpētes Case Studies un diskusija.

Ļoti drosmīga saruna ar pārdošanas vadītāju, izaugsmes treneri un ziemas peldētāju Brigitu Mironovu.

Veiksmīgāku integrēto kampaņu piemēri. Fokuss uz kampaņas arhitektūras un dažādo kampaņas elementu lomas identificēšanu, jauno digitālo, interaktīvo iespēju integrēšanu un klasisko disciplīnu video, vides reklāma, PR mainīgo lomu.

Papildus modulis. Tēma tiks precizēta nodarbību laikā, atkarībā no vajadzībām vai grupas vēlmēm. Būt izcilam klientam 6.

Radošā procesa vadība. Efektīva sadarbība ar radošajiem partneriem.

Radošais process, efektīva radošā darba priekšnosacījumi. Aģentūras, radošās vienības un profesionālo pakalpojumu sniedzēji — to veidi, pieejas un iespējamās lomas. Partneru izvēle, sadarbības organizācija un vadība. Radošā darba izvērtēšana.

platīna bin bināro opciju apskats

Izpētes loma un riski. Atsevišķas izvērtēšanas tehnikas, to pielietojums piemēru analīzē auditorijā diskusija par piemēriem. Meistarība kur padarīt labu internetu bez naudas izcilība. Profesionalitāte, personiskā profesionālā izaugsme un tās loma komunikācijas, radošajos un mārketinga arodos.

Mārketinga komunikāciju profesionāļa kompetences, to attīstība. Personiskā informācijas sistēma, instrumentu komplekts, modeļi un modelēšana.

Trīs vispārējas stratēģijas Mihaels Porters uzskatīja, ka aizstāvamas pozīcijas ieņemšana nozarē ir konkurētspējas stratēģijas analīzes galarezultāts. Viņš uzskatīja, ka veiksmīgi, ienesīgi uzņēmumi parasti izvēlas konkurēt vai nu ar zemām izmaksām, vai arī diferencējot produktus, lai tie atbilstu konkrētām patērētāju vajadzībām. Lai gan šīs divas stratēģiskās iespējas ir savstarpēji izslēdzošas, viņš pievienoja trešo kategoriju — uzņēmumi kā nišas spēlētāji, kas apkalpo specifisku tirgu vai produktu segmentu. Portera noteiktās trīs vispārējās stratēģijas ir: 1. Atšķirība starp šīm divām iespējām tikpat labi atbilst viņa izveidotajai 3.

Pētniecības loma. Avoti tālākai izpētei.

Kursa apkopojums. Kursa galveno ideju un atziņu kopsavilkums. Noslēguma diskusija.