Mācību iespējas no nulles, Krievu valoda (svešvaloda) 4.–9. klasei


TĒMA: Pašvaldības Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas jauniem izaicinājumiem Jaunajā mācību gadā Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gaida lieli izaicinājumi. Skolām jāuzsāk kompetenču pieejā balstīta izglītības satura ieviešana, jānodrošina epidemioloģiski  droša mācību procesa organizēšana, jāizvērtē resursi un jāpielāgo vide, paredzot mācības gan klātienē, gan attālināti un piedāvājot iespēju bērniem iesaistīties interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmās.

Papildus peļņa brīvajā laikā; Darbs vakarā, brīvdienās, mājās, internētā

Rīgas izglītības iestādes ir gatavas jaunajiem izaicinājumiem, piemeklējot savai skolai atbilstošāko Izglītības un zinātnes ministrijas rekomendēto mācību organizēšanas modeli. Savukārt pašvaldība gādās, lai iestādes varētu īstenot mācības gan klātienē, gan attālināti, nodrošinot tehnoloģiskās iespējas un sniedzot atbalstu epidemioloģisko prasību ievērošanai.

mācību iespējas no nulles

Atbalsts iestādēm tiek sniegts arī apmaksājot pedagogiem veselības apdrošināšanas un kopīgi risinot skolu aktuālos jautājumus, kas šobrīd prasa jaunu un neordināru pieeju. Apkopotie dati liecina, ka visas Rīgas skolas ir gatavas uzsākt mācību procesu klātienē, vienlaikus 7. Par izvēlētajiem mācību procesa norises modeļiem izglītības iestādes informēs skolēnu vecākus līdz Lai nodrošinātu kvalitatīvas izglītības ieguvi, pašvaldība turpinās nodrošināt virkni atbalsta pasākumu gan pirmskolās un vispārizglītojošajās skolās, gan mākslas un mūzikas skolās, kā arī sporta skolās un interešu izglītības iestādēs.

mācību iespējas no nulles

Rīgas pašvaldībai ir sadarbības līgumi ar mācību iespējas no nulles izglītības iestādēm par pirmsskolas izglītības programmas apguvi. Šogad tika palielināts pašvaldības  līdzfinansējums un vienam bērnam vecumā no pusotra līdz četriem gadiem ir  Rīgas pašvaldība līdzfinansē arī privātos bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējus — aukles, kuras par vienu bērnu mēnesī saņem Rīgas pašvaldības līdzfinansējumam privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un auklēm gadā kopskaitā tiek izmaksāti vairāk nekā 20 miljoni eiro.

Rīgas pašvaldība no sava budžeta sedz arī pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanas izmaksas. Šim mērķim atvēlēti gandrīz 8 miljoni eiro.

Tuvākie notikumi

Šogad dažāda veida remontdarbi ir īstenoti un līdz gada beigām tiks turpināti 61 pirmsskolas izglītības iestādē un 40 skolu ēkās. Lielākie būvniecības darbi  noritēja Rīgas Klasiskā ģimnāzijā, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā un Rīgas Angļu ģimnāzijā, kur pie skolu ēkām tika izbūvētas jaunas piebūves un dabaszinību korpusi ar jaunām laboratorijām.

mācību iespējas no nulles

Dažāda veida energoefektivitātes uzlabošanas darbi augusta mēnesī tika aizsākti 63 izglītības iestādēs, kad šiem projektiem tika piešķirts finansējums no valsts budžeta aizņēmuma līdzekļiem, ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid izplatību.

Ar piešķirto finansēju 13 pirmsskolas izglītības iestāžu un 19 skolu ēkām šogad nosiltinās fasādes un daļai no tām arī jumtus.

Izskatās, ka Tu izmanto reklāmu bloķēšanas rīku (ad-blocker)?

Modernizēs apkures sistēmu 19 bērnudārziem un 12 skolām. Lai nodrošinātu izglītības kvalitātes paaugstināšanu un resursu lietderīgu izmantošanu, turpinās Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu tīkla optimizācija.

mācību iespējas no nulles

Vairākām skolām tika mainīts izglītības tips. Viena Rīgas skola ieguva valsts ģimnāzijas statusu — Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija.

Aktualitātes

Skolu tīkla optimizācijas rezultātā likvidēta Rīgas Lastādijas pamatskola, bet skolas telpas nodotas Andreja Pumpura Rīgas Palielināts arī to Rīgas skolu skaits, kas īsteno iekļaujošo izglītību, šobrīd tādas ir Šogad pirmo reizi tika rīkots apvienots kombinētais iestājpārbaudījums uz Lai nodrošinātu kompetencēs balstītā mācību satura ieviešanu, attālinātu mācību procesa organizēšanu, skolotāju un pedagogu digitālo prasmju uzlabošanu darbā ar tehnoloģijām, kā arī izglītības iestāžu nepārtrauktu digitālo attīstību un pilnveidi, Rīgas pašvaldība datorparka papildināšanai atvēlējusi vairāk nekā 2.

Mācību līdzekļu iegādei Rīgas pašvaldība atvēlējusi eiro lielu finansējumu. Mācību iespējas no nulles kā iepriekšējos, arī šajā mācību gadā Rīgas skolu 5. Skolēnu ēdināšanas pakalpojuma segšanai Rīgas pašvaldība gadā piešķir vairāk nekā 9 miljoni eiro.

Saistībā ar COVID izplatības ierobežošanu izglītības iestādēs,  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestādēm nodrošina dezinfekcijas un individuālos aizsardzības līdzekļus.

Ar pašvaldības finansiālu atbalstu Kopējais pašvaldības finansējums nometņu organizēšanai šogad pārsniedza eiro.

2.49 € / 4 nedēļas

Līdztekus nometnēm pašvaldība finansēja NVO rīkotās brīvā laika aktivitātes, kam tika atvēlēti vairāk nekā eiro. Pašvaldība nodrošina veselības apdrošināšanas polises Rīgas skolu pedagogiem, pirmsskolu pedagogiem un pedagogu palīgiem, kā arī interešu izglītības un profesionālās ievirzes skolotājiem. Rīgas pašvaldība nodrošina izglītības iestāžu darbiniekiem, tajā skaitā pirmsskolas pedagogu palīgiem un tehniskajiem darbiniekiem, atlaides sabiedriskā transporta pakalpojumiem.

Šī informācija ir publisks paziņojums un neatspoguļo LV portāla viedokli.

  • Turpinoties attālinātajam mācību procesam, Ogres novada pašvaldība nodrošina bezmaksas pusdienas vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā un kuriem mācību process notiek attālināti, un kuri atbilst noteiktiem kritērijiem.
  • Es atkal gribu mācīties! — Santa

Par tās saturu atbild iesūtītājs. Publicēšanas noteikumi Labs saturs.

mācību iespējas no nulles