Globālā tirdzniecība dolgoprudny


atsauksmes par binārā koda

Latvijas Bankas ekonomists Kas ir intuīcija opcijās vērtību ķēdes? Vērtību jeb ražošanas ķēdes koncepcija intuitīvi ir skaidra jebkuram, kas interesējas par ekonomiku: ražošanas process sastāv no vairākiem posmiem: izpēte, dizains, montēšana, transportēšana u.

Tie kopā veido vērtību ķēdi, kur katrs ražošanas posms pievieno vērtību gala produktam. Savukārt globālās vērtības ķēdes Global Value Chain būtību visvienkāršāk paskaidrot ar ilustratīvu piemēru 1. Globālo vērtības ķēžu ilustratīvs piemērs Avots: Politiskā karte no www. Ilustratīvajā piemērā uzņēmuma izpētes daļa un juristi atrodas ASV kaut arī dažādos krastosenerģija nāk no Saūda Arābijas, produkta detaļas tiek ražotas Vācijā, bet gala montāža notiek Ķīnā.

Komplekts no Nexo bruņinieku sērijas.

Dzīvē viss var būt vēl sarežģītāk, ieskaitot grāmatvedības pakalpojumus no Indijas, detaļu ražošanu Japānā vai Lielbritānijā utt. Šo ražošanas globalizāciju bieži sauc arī par ražošanas procesa starptautisko fragmentāciju. Visskarbākais no ekonomiskās analīzes skatupunkta ir tas, ka 1. Visticamāk, lielākā produkta daļa netiks patērēta uz vietas, bet gan eksportēta uz ASV, Rietumeiropu vai vēl kaut kur, radot maldīgu priekšstatu par Ķīnas ieguldījumu pasaules tautsaimniecībā.

Cik maldīgs šis priekšstats var būt? Saskaņā ar Linden et al.

Globalizācija

Protams, tas drīzāk ir izņēmuma gadījums, un tipiskais eksporta produkts satur daudz vairāk pašmāju pievienotās vērtības. Toties tas norāda uz to, ka bruto eksporta statistika kļūst aizvien neinformatīvāka.

Pasaules izmaksu un izlaides tabulas — un to pievienotā vērtība Ja jau opcijas matemātiskas tirdzniecības dati nedod pilnīgu ainu, kāds statistikas avots jāizmanto? Atbildi par pasaules tautsaimniecībā notiekošajiem procesiem var sniegt pasaules izmaksu un izlaides tabulas World Input — Output Tables. Šīs tabulas globālā tirdzniecība dolgoprudny līdzīgas nacionālām izmaksu un izlaides tabulām, bet sniedz detalizētāku informāciju par importēto starppatēriņu pa valstīm un nozarēmkā arī eksportētajiem produktiem pa valstīm.

Kopš Tabulas ir brīvi pieejamas www. Izdota jauna grāmata par globālajām vērtību ķēdēm Iepriekšminētais jaunais datu avots ir izraisījis lielu pētnieku interesi, stimulējis vairākus izpētes projektus, daži no kuriem ir apkopoti jauniznākušajā VoxEU grāmatā "Globālās vērtības ķēžu laikmets", redaktori: Žoau Amadors, Filipo di Mauro The Age of Global Value Chains, editors João Amador, Filippo di Mauro.

Grāmata sniedz visaptverošu kopskatu uz globālajām globālā tirdzniecība dolgoprudny ķēdēm, fokusējoties uz to, cik lielā mērā Eiropas Savienības ES valstis ir integrētas globālajā tautsaimniecībā. Grāmata arī parāda, kā mainās mūsu izpratne par ES konkurētspēju brīdī, kad tiek ņemta vērā ražošanas procesa fragmentācija. Man, Konstantīnam Beņkovskim, arī tika dota iespēja piedalīties šajā interesantajā projektā, un kopā ar pētījuma līdzautori no Austrijas Nacionālās bankas Julia Wӧrz uzrakstījām vienu grāmatas sadaļu: "Globālā tirgus daļu interpretācija.

Tālāk īsumā pārstāstīšu mūsu svarīgākos secinājumus, fokusējoties uz Latvijas rezultātiem.

Vēlos informēt, ka tekstā:

Visiem, kuri vēlas vairāk uzzināt par globalizācijas procesu un par to, kā tas ietekmē ES valstis, iesaku ieskatīties grāmatā — tajā ir daudz interesanta!

Tirgus daļas interpretācija globalizētajā pasaulē Kur ir problēma? Kā jau minēju iepriekš, eksporta dati vairs adekvāti neatspoguļo pasaules tautsaimniecībā notiekošos procesus. Vairs nevaram aprēķināt tirgus daļu, vienkārši dalot kopējo valsts eksportu ar pasaules tirdzniecības apjomu, jo globalizācija lielā mērā samazinājusi eksporta pašmāju komponenti. Attiecīgi Made in China produktu skaita palielinājums ne obligāti norāda uz Ķīnas svarīguma pieaugumu pasaules tautsaimniecībā.

Lai precīzāk novērtētu valsts tirgus daļas globalizētajā pasaulē, jāizmanto tā saucamā pievienotā vērtība eksportā.

reālie ienākumi tīklā no 1000

Dati un to globālā tirdzniecība dolgoprudny Lai veiktu analīzi, mēs apvienojām informāciju no diviem datu avotiem. Pirmkārt, mēs lietojām ļoti dezagregētos bilaterālās tirdzniecības datus no Apvienoto Nāciju Organizācijas ANO Comtrade datubāzes, tajā pieejama informācija par tirdzniecības plūsmām starp visām pasaules valstīm vairāk nekā 5  produktu dalījumā.

Detalizētu tirdzniecības datu lietošana nepieciešama, jo ANO Comtrade satur informāciju arī par eksporta cenām ASV dolāri par kilogramukas savukārt ļauj noteikt cenu un necenu dzinējspēkus tirgus daļu pārmaiņām.

Taču tirdzniecības datos netiek ņemta vērā starptautiskā ražošanas fragmentācija. Tāpēc papildus tradicionāliem tirdzniecības datiem mēs izmantojām jau minēto pasaules izmaksu un izlaides tabulu.

Kaut gan tā pieejama ievērojami mazākai valstu grupai, zemākā dezagregācijas līmenī un ar ievērojamu laika kavējumu, tā tomēr ļauj mums izdarīt secinājumus par vietējo ražotāju nevis eksportētāju sniegumu ārējos tirgos. Uzlabojot globālā tirgus daļu mērījumus Lai izprastu globalizācijas procesa ietekmi uz tirgus daļām, mēs ierosinām izmantot gala produktu eksportu, kas koriģēts, ņemot vērā pievienotās vērtības avotu.

Šis mērījums, ko sauc par "pievienoto vērtību eksportā", izseko eksportam pēc ražotājvalsts   Koopman et al.

kas ir bināro opciju signāli

Savienojot informāciju par pievienotās vērtības struktūru pēc valsts no pasaules izmaksu un izlaides tabulām ar detalizētiem ANO Comtrade tirdzniecības datiem, mēs aprēķinām valsts A pievienotās vērtības daļu valsts B preces C eksportā, t.

Piemēram, mēs varam uzzināt, cik liela ir ASV pievienotā vērtība Ķīnas viedtālruņu eksportā, un tādējādi koriģēt mūsu secinājumus par Ķīnas nozīmību pasaules tautsaimniecībā  [1]. Acīmredzams trūkums, lietojot pievienoto vērtību eksportā, ir dubultā pieskaitīšana, kas notiek, kad kāda valsts uzrāda pievienoto vērtību eksportētā starppatēriņa produktā, kas vēlāk iekļauts galaproduktu eksportā.

Iedomāsimies hipotētisku piemēru, ka Brazīlija eksportē metālu uz ASV, kur to lieto procesoru ražošanā, bet ASV procesori savukārt tiek lietoti Ķīnas viedtālruņos. Sanāk, ka Brazīlijas pievienotā vērtība eksportā tiks uzskaitīta vismaz trīs reizes: Brazīlijas metālu eksportā, ASV procesoru eksportā un Ķīnas viedtālruņu eksportā.

Slaidu paraksti:

Tomēr šo problēmu lielā mērā iespējams atrisināt, analizējot tikai gala patēriņa produktus proti, tikai viedtālruņus. Tā kā mums ir pieejami tirdzniecības dati ļoti detalizētā dezagregācijas līmenī, varam izslēgt starppatēriņu un koncentrēties uz gala patēriņa produktiem. Tādējādi mūsu pievienotās vērtības tirgus daļas mērvienība definēta kā valsts tiešā un netiešā pievienotā vērtība kopējā pasaules gala produktu eksportā, kas dalīta ar kopējo gala produktu pasaules eksportu  [2]. Attiecībā uz Latviju tas nozīmētu, ka ieskaitām gan Latvijas pievienoto vērtību Latvijas gala produktu eksportā piemēram, pārtikas produktu eksportāgan Latvijas pievienoto vērtību citu valstu gala produktu eksportā piemēram, Latvijas koksni, kuru izmanto Zviedrijas mēbeļu eksportā.

PTO prognozē, ka globālā tirdzniecība šogad var sarukt pat par trešdaļu

Izmaiņas ES valstu tirgus daļās Vispirms salīdzināsim kopējās izmaiņas ES valstu  [3] tirgus daļās, mainot fokusu no gala produktu eksporta uz attiecīgās valsts pievienoto vērtību gala produktu eksportā. Mūsu analīze aptver laika posmu no Pārmaiņas ES valstu tirgus daļās periodā no Līderi šajā procesā bija Igaunija un Slovākija, globālā tirdzniecība dolgoprudny palielināja savas tirgus daļas aptuveni globālā tirdzniecība dolgoprudny reizes. Arī Latvija bija starp līderiem — 15 gadu laikā Latvijas tirgus daļas aptuveni divkāršojās.

kāpēc tirgotāji ir pret binārām opcijām

Jāatzīmē, ka vairumā gadījumu izmaiņas tirgus daļās ir līdzīgas — vienalga, vai tiek lietots bruto eksporta, vai pievienotās vērtības koncepts. Taču redzams, ka vairākām valstīm — Slovākijai, Čehijai, Ungārijai opcijas drošība mazākā mērā Īrijai — tirgus daļu ieguvumi ņemot vērā pievienoto vērtību bija ievērojami mazāki, nekā šķiet no eksporta datiem.

Tas liecina par relatīvi zemāku pozīciju globālajās vērtību ķēdēs jeb, citiem vārdiem sakot, globālā tirdzniecība dolgoprudny par "pēdējo montāžas posmu". Slovākijas, Čehijas un Ungārijas gadījumā iemesls tam bija aizvien ciešāka integrācija starptautiskajās autotransporta, komunikāciju iekārtu un citu mehānismu ražošanas ķēdēs.

Ievērojamu pievienoto vērtību šajās nozarēs nodrošināja citas valstis, sevišķi Vācija. Toties liela daļa pievienotās vērtības reāli nāca no Vācijas, savukārt Čehijā bieži vien notika tikai gala montāžas process.

Novērojām arī pretējus gadījumus, kad, ņemot vērā pievienotās vērtības struktūru, redzam mazākus tirgus daļu zaudējumus. Visuzskatāmākais piemērs ir Lielbritānija, kas nozīmīgi palielināja ārpakalpojumu jeb outsourcing izmantošanu ne tikai Īrijā, bet arī Ķīnā biroja tehnika, komunikāciju iekārtas un Vācijā autotransports, citi mehānismi.

Interesanti, ka Latvijas tirgus daļu ieguvumi pievienotās vērtības ziņā nedaudz pārsniedz tirgus ieguvumus eksporta ziņā. Tas, visticamāk, ir saistīts ar koksnes produktu eksporta kāpumu, jo Latvijas pievienotās vērtības daļa šo produktu eksportā ir visai augsta. Turklāt Latvijas koksnes produktu eksports tika aktīvi izmantots galaproduktu piemēram, mēbeļu ražošanā citās valstīs.

Globālā tirgus daļu izmaiņu analīze Mēs ne vien aplūkojām izmaiņas tirgus daļās, bet mums bija iespēja arī iedziļināties šo izmaiņu noteicošajos faktoros.

Php uz bināru vērā detalizēto informāciju par cenām un tirdzniecības plūsmām augsti dezagregētā līmenī, mēs varam tālāk analizēt izmaiņas globālā tirgus daļās. Tirgus daļas pārmaiņas var sadalīt četrās komponentēs tehniskās detaļas skat.

signāli un binārās opcijas

Beņkovskis un Vērca, : Ražošanas ķēžu izmaiņu pienesums: pieaugumam kādas valsts pievienotās vērtības ieguldījumā eksportā ir pozitīva ietekme uz pievienotas vērtības eksportā tirgus daļu. To var sasniegt vai nu ar lielāku vietējās pievienotās vērtības īpatsvaru valsts gala produktu eksportā, vai arī ar aktīvāku iesaisti globālajās vērtības ķēdēs, radot lielāku pievienotās vērtības daļu citu valstu galaproduktu eksportā.

Cenu faktoru pienesums: šī komponente ir saistīta ar relatīvām cenām un izmaksām. Proti, augstākas ražošanas izmaksas kādā valstī sadārdzina produktus, kuros izmanto šīs valsts pievienoto vērtību un tādējādi samazina šīs globālā tirdzniecība dolgoprudny tirgus daļu.

kā nopelnīt, lūdzu, pasaki man

Necenu faktoru pienesums: šo komponenti var saistīt ar tādiem faktoriem kā ražojuma kvalitāte vai patērētāju gaume. Proti, ja kāda valsts spēj pacelt savas produkcijas kvalitāti, nemainot cenas, tā palielina savu tirgus daļu.

Satura rādītājs

Citu faktoru pienesums: šī komponente ietver sevī pārējos faktorus: ekstensīvo attīstību jaunu ģeogrāfisko tirgu un produktu atklāšanuārējā pieprasījuma strukturālas pārmaiņas u. Kā Latvija palielināja savas tirgus daļas? Kā piemēru analizēsim pārmaiņas Latvijas tirgus daļās. Salīdzinājumam mēs arī parādām gala produktu bruto eksporta tirgus daļu analīzi grafika labā puse. Kā minēts iepriekš, Latvija 15 gadu laikā ieguva globālā tirgus daļas neatkarīgi no tirgus daļu definīcijas.

Taču, ja ņemam vērā ražošanas starptautisko fragmentāciju, mainās tirgus daļas kāpuma dzinējspēks. Koncentrējoties uz tradicionālajām bruto eksporta tirgus daļām skat. To varētu interpretēt kā Latvijas eksporta relatīvās kvalitātes pieaugumu attiecībā pret citām valstīm. Šie uzlabojumi relatīvajā kvalitātē ir lielāki nekā zaudējumi cenu konkurētspējā Latvijas eksporta produktu relatīvās sadārdzināšanās dēļ.